Gudstjänster

Varje vecka firar vi flera gudstjänster i Boo församling. Välkommen att vara med i gemenskapen!

Högmässa

Söndagar kl 11.00 i Boo kyrka

I stort sett varje söndag, året runt, samlas vi till gudstjänst i Boo kyrka. Den firas  oftast som högmässa, alltså med nattvard. Ibland medverkar någon av församlingens körer. Efteråt bjuder vi på kyrkkaffe.

Vi ordnar taxi utan kostnad för den som har behov av resa från och till söndagens gudstjänster. Ring vår växel 08-747 66 00 för att boka kyrktaxi.

Ungdomsmässa för alla

Ungdomsmässa

Tisdagar kl 18.00 i Mariasalen, Kyrkans hus 

Varje tisdagkväll firar vi mässa som vänder sig särskilt till konfirmander och ungdomar, men självklart är alla välkomna! Musiken är en blandning av psalmer och modern lovsång, och ungdomarna är med och spelar.

Morgonmässa

Onsdagar kl 8.30 i Mariasalen, Kyrkan Hus

Församlingens anställda samlas varje onsdag och firar mässa, vilket sätter sin prägel på både mässans utformning och den gudstjänstfirande församlingens sammansättning. Alla som vill fira mässa är naturligtvis välkomna dessa onsdagsmorgnar. Gudstjänsten pågår ca 30 minuter.

Högmässa med Söndagsskola

Söndagsskolan är barnens egna stund i högmässan. Genom kreativa och lekfulla former får barnen möta söndagens tema. För barn från ca 4 år, yngre barn är välkomna men då i sällskap av vuxen. Ingen anmälan krävs! 

Söndagar kl. 11 (i samband med högmässa.)
Datum hösten 2024: 1/9, 22/9, 20/10 & 10/11 samt 1/12* och 22/12
Boo kyrka.

*Den 1/12 har vi söndagsskola både kl. 11 och 15

Himmel & pannkaka

Fredagar kl. 10. 30. Kyrkans hus, Orminge C.

En gudstjänst för de minsta barnen med familjer med mycket sång, musik och rörelse. Avslutas med pannkakslunch.
Fredagar kl. 10.30
Datum hösten 2024: 27/9, 25/10 och 29/11
Kyrkans hus, Orminge C.

Bild från Himmel och Pannkaka våren 2022

Gudstjänst och andakt på äldreboenden

Våra präster tillsammans med musiker besöker regelbundet Sarvträsk, Sofiero, Silverlife, Tollare äldreboenden för att fira gudstjänst, sjunga psalmer och be tillsammans. Personalen på varje boende ser till att alla boende som önskar delta får möjlighet att göra det.
Kontaktperson: eva-lisa.soderstrom@svenskakyrkan.se

Kyrkvärd

Du som är över 16 år och medlem i Svenska kyrkan kan engagera dig som kyrkvärd! Uppdraget består i att agera värd vid församlingens gudstjänster och mässor i Boo kyrka. Är du intresserad? Kontakta Eva-Lisa Söderström för  mer information.

E- post: eva-lisa.soderstrom@svenskakyrkan.se