Gudstjänster

Varje vecka firar vi flera gudstjänster i Boo församling. Välkommen att vara med i gemenskapen!

Högmässa

Söndagar kl 11.00 i Kyrkans hus, Orminge C

I stort sett varje söndag, året runt, samlas vi till gudstjänst i Kyrkans hus, Orminge C. Den firas  oftast som högmässa, alltså med nattvard. Ibland medverkar någon av församlingens körer. Efteråt bjuder vi på kyrkkaffe.

Vi ordnar taxi utan kostnad för den som har behov av resa från och till söndagens gudstjänster. Ring vår växel 08-747 66 00 för att boka kyrktaxi.

Morgonmässa

Onsdagar kl 8.30 i Mariasalen, Kyrkan Hus

Församlingens anställda samlas varje onsdag och firar mässa, vilket sätter sin prägel på både mässans utformning och den gudstjänstfirande församlingens sammansättning. Alla som vill fira mässa är naturligtvis välkomna dessa onsdagsmorgnar. Gudstjänsten pågår ca 30 minuter.

Ungdomsmässa

Tisdagar kl 18.00 i Mariasalen, Kyrkans hus 

Varje tisdagkväll firar vi mässa som vänder sig särskilt till konfirmander och ungdomar, men självklart är alla välkomna! Musiken är en blandning av psalmer och modern lovsång, och ungdomarna är med och spelar.

Bild från Himmel och Pannkaka våren 2022

Messy Wednesday

En kväll med det vardagsnära samtalet i fokus. Alla åldrar är välkomna och barnen har sin egen aktivitet på temat medan samtalet pågår. Vi avslutar kvällen med mässa och tacomiddag. 
Kyrkans hus, Orminge C.
Onsdagar kl. 16:50.
Datum för våren 2023: 22/2, 22/3, 19/4.

Himmel & pannkaka

Fredagar kl. 10. 30- 12. Kyrkans hus, Orminge C.

En gudstjänst för de minsta barnen med familjer med mycket sång, musik och rörelse. Avslutas med pannkakslunch.
Fredagar kl. 10.30- 12
Datum våren 2023: 17/2, 24/3, 21/4, 26/5
Kyrkans hus, Orminge C.

Gudstjänst med små och stora

Söndagar kl 11.

En Gudstjänst för alla åldrar där barnen har en central plats. Utdelning av dopänglar och barnbiblar sker vid vissa av dessa gudstjänster.
Datum våren 2023: 5/2, 12/3, 2/4, 14/5.

Boonusmässa

Bonusmässan en mässa med fokus på gemenskap och deltagande. En enkel mässa som vi formar tillsammans. Vill du vara med och spela eller sjunga? Eller läsa en text? Här är tröskeln låg och taket högt. Vi äter något enkelt tillsammans i anslutning till mässan.

Välkomna att hänga med oss från klockan 18.00. Boonusmässan startar 19.00 och sen får man gärna stanna kvar till 21.00.

Kyrkans hus, Orminge C
Kl. 18-20.
Datum för våren 2023: 12/2, 19/3, 23/4, 28/5

Sinnesrogudstjänst

Söndag 5/2, 5/3,2/4,7/5.
Kl 18
Kyrkans hus, Orminge C

Gudstjänst och andakt på äldreboenden

Våra präster och diakoner tillsammans med musiker besöker regelbundet Sarvträsk, Sofiero, Silverlife, Tollare och Gammeluddens äldreboenden för att fira gudstjänst, sjunga psalmer och be tillsammans. Personalen på varje boende ser till att alla boende som önskar delta får möjlighet att göra det.

Kyrkvärd

Du som är över 16 år och medlem i Svenska kyrkan kan engagera dig som kyrkvärd! Uppdraget består i att agera värd vid församlingens gudstjänster och mässor i Boo kyrka. Är du intresserad? Kontakta Eva-Lisa Söderström för  mer information.

E- post: Eva- Lisa Söderström