Gudstjänster

Varje vecka firar vi flera gudstjänster i Boo församling. Välkommen att vara med i gemenskapen!

OBS! Vi firar inga gudstjänster tillsammans just nu. Istället firar vi digitala gudstjänster varje söndag kl.11. Du kan se den digitala gudstjänsten på vår hemsida och Youtube. 

Högmässa

Söndagar kl 11.00 i Boo kyrka

I stort sett varje söndag, året runt, samlas vi till gudstjänst i Boo kyrka. Den firas  oftast som högmässa, alltså med nattvard. Ibland medverkar någon av församlingens körer. Efteråt bjuder vi på kyrkkaffe.

Vi ordnar taxi utan kostnad för den som har behov av resa från och till söndagens gudstjänst i Boo kyrka. Ring vår växel 08-747 66 00 för att boka kyrktaxi.

Morgonmässa

Onsdagar kl 8.30 i Mariasalen, Kyrkan Hus

Församlingens anställda samlas varje onsdag och firar mässa, vilket sätter sin prägel på både mässans utformning och den gudstjänstfirande församlingens sammansättning. Alla som vill fira mässa är naturligtvis välkomna dessa onsdagsmorgnar. Gudstjänsten pågår ca 30 minuter.

Ungdomsmässa

Tisdagar kl 18.00 i Mariasalen, Kyrkans hus

Varje tisdagkväll firar vi mässa som vänder sig särskilt till konfirmander och ungdomar, men självklart är alla välkomna! Musiken är en blandning av psalmer och modern lovsång, och ungdomarna är med och spelar.

Himmel & pannkaka

Kort vardagsgudstjänst på barnens villkor med mycket sång och musik. Efteråt äter vi pannkskor tillsammans. För de yngsta barnen och deras vuxna. Se kalendariet för datum!

Gudstjänst med små och stora

En enklare gudstjänst för både barn och vuxna där barnen deltar och har en central plats. Se kalendariet för datum!

Mer av söndag

Mer av söndag är en lite annorlunda gudstjänst då vi fikar, prata om dagens tema och delar nattvardens bröd och vin tillsammans. Under gudstjänsten finns det också möjlighet att skapa, pyssla och leka, för små likväl som för stora. Här behöver inga spralliga barnben sitta still! Se kalendariet för datum.

Boonusmässa

Söndagar kl 14-15.30. Kyrkans Hus, Orminge C.
Bonusmässan en mässa med fokus på gemenskap och deltagande. En enkel mässa som vi formar tillsammans. Vill du vara med och spela eller sjunga? Eller läsa en text? Här är tröskeln låg och taket högt. Vi äter något enkelt tillsammans i anslutning till mässan.

Gudstjänst och andakt på äldreboenden

Våra präster och diakoner tillsammans med musiker besöker regelbundet Sarvträsk, Sofiero, Silverlife, Tollare och Gammeluddens äldreboenden för att fira gudstjänst, sjunga psalmer och be tillsammans. Personalen på varje boende ser till att alla boende som önskar delta får möjlighet att göra det.

Kyrkvärd

Du som är över 16 år och medlem i Svenska kyrkan kan engagera dig som kyrkvärd! Uppdraget består i att agera värd vid församlingens gudstjänster och mässor i Boo kyrka. Är du intresserad? Kontakta Eva-Lisa Söderström för samtal och mer information.

Eva-Lisa  Söderström

Eva-Lisa Söderström

Präst