Gudstjänster

Varje vecka firar vi flera gudstjänster i Boo församling. Välkommen att vara med i gemenskapen!

Högmässa

Söndagar kl 11.00 i Boo kyrka

I stort sett varje söndag, året runt, samlas vi till gudstjänst i Boo kyrka. Den firas  oftast som högmässa, alltså med nattvard. Ibland medverkar någon av församlingens körer. Efteråt bjuder vi på kyrkkaffe.

Vi ordnar taxi utan kostnad för den som har behov av resa från och till söndagens gudstjänst i Boo kyrka. Ring vår växel 08-747 66 00 för att boka kyrktaxi.

Morgonmässa

Onsdagar kl 8.30 i Mariasalen, Kyrkan Hus

Församlingens anställda samlas varje onsdag och firar mässa, vilket sätter sin prägel på både mässans utformning och den gudstjänstfirande församlingens sammansättning. Alla som vill fira mässa är naturligtvis välkomna dessa onsdagsmorgnar. Gudstjänsten pågår ca 30 minuter.

Ungdomsmässa

Tisdagar kl 18.00 i Mariasalen, Kyrkans hus

Varje tisdagkväll firar vi mässa som vänder sig särskilt till konfirmander och ungdomar, men självklart är alla välkomna! Musiken är en blandning av psalmer och modern lovsång, och ungdomarna är med och spelar.

Himmel & pannkaka

Fredagar kl. 10. 30- 12. Kyrkans hus, Orminge C.

En gudstjänst med fokus på förskolebarn samt deras föräldrar med mycket sång, musik och rörelse. Avslutas med pannkakslunch.
Fredagar kl. 10.30- 12
24/9, 22/10, 26/11, 10/12
Kyrkans hus, Orminge C.
Anmälan sker via sms tidigast kl 07.30 samma dag till Elvira på nr 072-211 28 65 

Gudstjänst med små och stora

Söndagar kl 10 & 11.

En Gudstjänst för hela familjen där barnen har en central plats. Utdelning av dopänglar och barnbiblar sker vid vissa av dessa gudstjänster.
Datum: 10/10, 14/11, 28/11.

Mer av söndag

Söndagar kl: 14-16. Kyrkans hus, Orminge C.

- Är du nyfiken på om livet kan få en djupare betydelse?

Söker du ett sammanhang för att dela frågor och funderingar kring livet? Då är Mer av Söndag något för dig.

Vi möts över smörgåsfika och pratar om både det lilla och stora i livet och vardagen. Vi tänder ljus och firar en vardagsnära gudstjänst med mycket musik. Har du barn har också de en given plats här.


Varje träff har ett tema:
26/9 Längtan efter något mer
17/10 Längtan efter närhet
14/11 Längtan efter mening

Kontakt: Hanna Becktröm
08-747 69 04

Taizémässa

Boofinkarna deltar.
31/10. Kl. 16.
Kyrkans Hus, Orminge C. 

Boonusmässa

Bonusmässan en mässa med fokus på gemenskap och deltagande. En enkel mässa som vi formar tillsammans. Vill du vara med och spela eller sjunga? Eller läsa en text? Här är tröskeln låg och taket högt. Vi äter något enkelt tillsammans i anslutning till mässan.

Välkomna att hänga med oss från klockan 18.00. Boonusmässan startar 19.00 och sen får man gärna stanna kvar till 20.00.

Kyrkans hus, Orminge C
Kl. 18-20.
Datum: 5/9, 3/10, 24/10, 21/11, 12/12.

Gudstjänst och andakt på äldreboenden

Våra präster och diakoner tillsammans med musiker besöker regelbundet Sarvträsk, Sofiero, Silverlife, Tollare och Gammeluddens äldreboenden för att fira gudstjänst, sjunga psalmer och be tillsammans. Personalen på varje boende ser till att alla boende som önskar delta får möjlighet att göra det.

Kyrkvärd

Du som är över 16 år och medlem i Svenska kyrkan kan engagera dig som kyrkvärd! Uppdraget består i att agera värd vid församlingens gudstjänster och mässor i Boo kyrka. Är du intresserad? Kontakta Eva-Lisa Söderström för  mer information.

E- post: Eva- Lisa Söderström