BOOst!

BOOst är en grupp för dig som redan är konfirmerad och vill fortsätta fördjupa dig i tron och livet, som en konfagrupp 2.0

BOOst är till för dig som är nyfiken. Nyfiken på om Gud vill något med dig och med ditt liv. Varje träff lyfter vi ett ämne som har med livet och tron att göra. Deltagarna i BOOst önskar själva vilka teman som känns intressanta att samtala om. Det kan vara allt från- ”Vem är Jesus”, ”Kyrkan och HBTQ”, ”Självbild”, ”Änglar och Demoner”, ”Kvinnor i Bibeln”, ”Kärlek”, ”Ångest och Stress” osv.

Varje träff börjar med en gemensam middag. Måltiden tillsammans är en viktig start på våra träffar. Där får vi möta varandra, se varandra och samtala om det vi står i, precis just nu.

Vi ses torsdagar, varannan vecka, kl 18.00 - 21.00 i Kyrkans hus.

BOOst åker på två läger under året tillsammans med BLUB.