Protokoll & kallelser

Här hittar du kallelser och och protokoll för kyrkorådet och fullmäktige i Boo församling för innevarande och föregående år.

Sammanträdesdagar 2024

 

PROTOKOLL

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

KALLELSE