Kyrkofullmäktige

I kyrkofullmäktige behandlas övergripande frågor som rör församlingens ekonomi och riktning. Idag är det 25 personer, plus ersättare, som fattar beslut i Boo församlings kyrkofullmäktige i dessa frågor.

I kyrkofullmäktige behandlas övergripande frågor som rör församlingens ekonomi och riktning. Idag är det 25 personer, plus ersättare, som fattar beslut i Boo församlings kyrkofullmäktige i dessa frågor.

Representanterna utses var fjärde år i samband med att det hålls val till riksdag, kommuner och landsting. Ledamöterna utför sina förtroendeuppdrag från år 2018-2021.

För att bli ledamot måste man uppfylla tre krav: du måste vara medlem i församlingen, vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) och du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen.

I Boo församling är fem nomineringsgrupper representerade i kyrkofullmäktige. Mandatfördelningen efter det senaste kyrkovalet (2017) gav följande fördelning i kyrkofullmäktige:
Arbetarpartiet – Socialdemokraterna (S) 9 mandat
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 5 mandat
Borgerligt alternativ (BA) 5 mandat
Centerpartiet (C) 4 mandat
Sverigedemokraterna (SD) 2 mandat

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-2021
Ordförande Martin Alejandro Hedman (C)
1:e vice ordf  Lotta Sjöman (POSK)
2:e vice ordf Madeleine Jildeteg (BA)


LEDAMÖTER I FULLMÄKTIGE:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Margareta Huzelius
Hans Linnér
Monica Nordmark
Åke Ekstrand
Eva Aggestrup
Anders Huzelius
Lillian Sjöström
Daniel Costa
Erik Hellström

Borgerligt alternativ
Kenneth Hertzman
Claes Eriksson
Magnus Plathin
Ulla Stark
Madeleine Jildeteg

Centerpartiet
Christine Lorne
Ingemar Sahlgren
Marika Lindvall
Martin Alejandro Hedman

Partipolitisk obunda i Svenska kyrkan 
Lotta Sjöman
Katarina Lindgren
Jim Persson
Björn Sandström
Birgitta Persson

Sverigedemokraterna
Stephan Andersson
Martin Kroon

Kyrkofullmäktiges ordförande

Martin Alejandro  Hedman (C)

Martin Alejandro Hedman (C)

Boo församling

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges 1:e vice ordförande

Lotta Sjöman. (POSK)

Lotta Sjöman. (POSK)

Boo församling

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande

Madeleine Jildeteg (BA)

Madeleine Jildeteg (BA)

Boo församling

Kyrkofullmäktige