Kyrkofullmäktige

I kyrkofullmäktige behandlas övergripande frågor som rör församlingens ekonomi och riktning.

I kyrkofullmäktige behandlas övergripande frågor som rör församlingens ekonomi och riktning. Idag är det 25 personer, plus ersättare, som fattar beslut i Boo församlings kyrkofullmäktige i dessa frågor.

KYRKOFULLMÄKTIGE 2022- 2025. LEDAMÖTER I FULLMÄKTIGE

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Ordinarie                                                            Ersättare
Margareta Huzelius                                           Thomas Borg
Hasse Linner                                                       Evelina Pellving
Monica Nordmark                                              Åke Ekstrand 
Erik Hellström, 2:e vice ordförande                  Monika Damberg
Gunilla Karlsson                                                  
Alexander Onnela                                               
Eva Aggestrup

Borgerligt alternativ                                           
Ordinarie                                                            Ersättare
Kenneth Hertzman                                            Ronny Lindström
Madeleine Jildeteg, 1:e vice ordförande          Ingmar Berthelsen
Lars Jildeteg                                                        
Erik Jildeteg

Centerpartiet
Ordinarie                                                           Ersättare
Christine Lorne                                                  Marika Lindvall
Maria Håård                                                       Ingemar Sahlgren
Martin Hedman

Partipolitisk obunda i Svenska kyrkan             
Ordinarie                                                           Ersättare
Lotta Sjöman, Ordförande                                Ingegerd Timgren
Jim Persson                                                        NN
Katarina Lindgren                                              Sonja Dahlqvist
Björn Sandström                                                  
Michael Schenkenberg Van Mierop
Ulla Anserius

Sverigedemokraterna
Ordinarie                                                           Ersättare
Stephan Andersson                                           Bror Bergquist
Yvonne Astelius

Vänstern i Svenska kyrkan
Ordinarie                                                           Ersättare
Camilla Carlberg                                                Raija Andersson
Amanda Sandholm                                            Birgit Hansson
Ylva Sandin