Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Boo församling Besöksadress: UTÖVÄGEN 4, 13230 SALTSJÖ-BOO Postadress: BOX 3, 13221 SALTSJÖ-BOO Telefon:+46(8)7476600 E-post till Boo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop

Välkommen till världen och dopet!

Ett nytt barn har fötts och vi är förundrade och glada över det nya livet. I dopgudstjänsten samlas vi för att fira och välkomna det lilla barnet till världen och för att uttrycka vår tacksamhet. Genom dopet går sedan Jesus vid barnets sida genom livet. Detsamma gäller för de konfirmander och vuxna som väljer att döpa sig.

När och var
I Boo församling erbjuder vi i första hand dop på lördagar och söndagar i Boo kyrka. Det är även möjligt att anordna dop i hemmet, ute i naturen eller i Boo kapell eller Kummelnäs kapell. Det är många som vill döpas i Boo församling, så boka i god tid.

Boo kapell är privatägt. För frågor och information om kapellet, utöver själva bokningen, kontakta Sofie Ribbing på telefon 0708-980595 eller skriv till sofie.ribbing@gmail.com.

Dop för blivande konfirmander kan anordnas i samband med konfirmationsläger.

Dopet - mer än en namngivningsceremoni

Många tror att dopet är en namngivningsceremoni. Men dopet är mer än så. Dopet är grund för medlemskap i Svenska kyrkan. Vid dopet säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen hör det. Då nämns Guds namn och barnets namn samtidigt och det visar på deras samhörighet.

Med dopet hamnar vi i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus. Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i Guds kärlek och Guds kärleks seger över all ondska och allt mörker.

Barn, unga och vuxna välkomnas till dop
Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får då en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, men något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

När du närmar dig 18-årsdagen
En del föräldrar anmäler att deras barn ska tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Många av de barnen döps sedan under konfirmationstiden. Ungdomar som ännu inte är döpta när 18-årsdagen närmar sig kontaktas av församlingen med en inbjudan till dop och därmed fortsatt medlemskap i Svenska kyrkan.

Praktiska frågor kring dopet

Inför dopet behövs en kontakt med församlingen, med präst och med musiker. Själva ceremonin följer alltid Svenska kyrkans ordning för dopgudstjänst. I samråd med prästen och musiker kan man utforma dopgudstjänsten personligt med olika symbolhandlingar, dikter och sånger.

Samtal inför dopet
Vid dopsamtalet lär prästen känna familjen/den som ska döpas och får möjlighet att lyssna till alla de tankar som finns kring tro, tvivel, dop, ansvar och livsmening. Tillsammans resonerar vi om dopets innebörd och planerar dopgudstjänstens utformning så att alla kan känna sig trygga kring vad som skall hända.

Dop i vatten
Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen häller lite vatten över barnets hjässa. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten. Även vuxna kan döpas genom nedsänkning, till exempel utomhus. Vattnet är en symbol för rening och det är livsnödvändigt.

Dopklänning
Dopklänningen är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud har gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i. Boo församling har dopklänningar att låna ut.

Förslag på psalmer och sånger för dop 

Vår huvudinriktning är att värna den levande musiken vid våra gudstjänster och kyrkliga handlingar. Organisten tar gärna emot musikönskemål, men är ytterst ansvarig för att kyrklig värdig musik framförs. 

Inför dopet är det bra att känna till att Boo församling fattat ett beslut om att inte framföra inspelad musik från t.ex. CD eller Spotify under dopgudstjänsten. Däremot går det bra för den som vill och önskar att på egen hand ordna en sångsolist som sjunger vid dopet.

Om en eventuell sångsolist behöver ackompanjemang till sin sång så hjälper våra duktiga kyrkomusiker till. Vid inbjudan till dopsamtalet så får du kontaktuppgifter till den kyrkomusiker som kommer att spela vid dopet.

Klicka här för att se listan med förslag på psalmer och sånger för dop.