Dop

Välkommen till världen och dopet!

Boka dop direkt här på webben!

Gör så här:

  • Välj Boo kyrka eller kapell/lokal och/eller datum för att få upp lediga tider i kalendern. Välj en tid och fyll i uppgifter i formuläret som öppnas. Om ni önskar döpa fler på samma tid så fyller ni i namn och personnummer i rutan ”Övriga önskemål”. När bokningen skickats till oss, gör vi en avstämning innan vi skickar ut en definitiv bekräftelse.
  • Det finns möjlighet att låna dopdräkt samt lokal för dopkalas. För att boka, kontakta oss på 08-747 66 01. OBS! Det går inte att boka dopdräkt & lokal via webben.
  • Med reservation för eventuella ändringar vad gäller bemanningen (präst och musiker).
  • Alla personuppgifter behandlas enligt GDPR.

Hittar du ingen tid som passar eller undrar över något?

Kontakta oss på 08-747 66 01 eller boo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontakt

Telefon: 08-747 66 01
boo.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefontider:
Mån, tis, tors & fre kl 9-12.
Ons 13–15.

Ett nytt barn har fötts och vi är förundrade och glada över det nya livet. I dopgudstjänsten samlas vi för att fira och välkomna det lilla barnet till världen och för att uttrycka vår tacksamhet. Genom dopet går sedan Jesus vid barnets sida genom livet. Detsamma gäller för de konfirmander och vuxna som väljer att döpa sig.

När och var
I Boo församling erbjuder vi i första hand dop på lördagar och söndagar i Boo kyrka. Det är även möjligt att anordna dop i hemmet, ute i naturen eller i Boo kapell eller Kummelnäs kapell. Det är många som vill döpas i Boo församling, så boka i god tid.

Boo kapell är privatägt. För bokning, ring 08-747 66 01. För övriga frågor och information om kapellet, kontakta Sofie Ribbing på telefon 070-8980585 eller skriv till sofie.ribbing@gmail.com.

Dop för blivande konfirmander kan anordnas i samband med konfirmationsläger.

Dopet - mer än en namngivningsceremoni

Många tror att dopet är en namngivningsceremoni. Men dopet är mer än så. Dopet är grund för medlemskap i Svenska kyrkan. Vid dopet säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen hör det. Då nämns Guds namn och barnets namn samtidigt och det visar på deras samhörighet.

Med dopet hamnar vi i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus. Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i Guds kärlek och Guds kärleks seger över all ondska och allt mörker.

Barn, unga och vuxna välkomnas till dop
Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får då en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, men något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

När du närmar dig 18-årsdagen
En del föräldrar anmäler att deras barn ska tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Många av de barnen döps sedan under konfirmationstiden. Ungdomar som ännu inte är döpta när 18-årsdagen närmar sig kontaktas av församlingen med en inbjudan till dop och därmed fortsatt medlemskap i Svenska kyrkan.

Praktiska frågor kring dopet

Inför dopet behövs en kontakt med församlingen, med präst och med musiker. Själva ceremonin följer alltid Svenska kyrkans ordning för dopgudstjänst. I samråd med prästen och musiker kan man utforma dopgudstjänsten personligt med olika symbolhandlingar, dikter och sånger.

Samtal inför dopet
Vid dopsamtalet lär prästen känna familjen/den som ska döpas och får möjlighet att lyssna till alla de tankar som finns kring tro, tvivel, dop, ansvar och livsmening. Tillsammans resonerar vi om dopets innebörd och planerar dopgudstjänstens utformning så att alla kan känna sig trygga kring vad som skall hända.

Dop i vatten
Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen häller lite vatten över barnets hjässa. Ungdomar och vuxna kan döpas med vatten på hjässan eller genom nedsänkning, till exempel utomhus. Vattnet är en symbol för rening och det är livsnödvändigt.

Dopdräkt
Dopdräkten är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Boo församling har dopdräkter att låna ut.

Förslag på psalmer och sånger för dop 
Den levande musiken är en betydelsefull del av dopgudstjänsten. Kyrkomusikern tar gärna emot önskemål och ger tips kring musiken vid dopet. 

Klicka här för att se listan med förslag på psalmer och sånger för dop. 

 

interiör Boo kyrka

Våra kyrkor och lokaler

Du hittar information om våra andra lokaler här

Vanliga frågor om dop

Vem får vara fadder? Är det skillnad på gudförälder och fadder? Kan vår solist öva med musikern innan gudstjänsten? Här hittar du svaret på några av de vanligaste frågorna inför dopet.

Musik efter önskemål

Kontakta oss så hjälper vi dig med musik till dop, vigsel eller begravning.

En ung tjej i vit konfirmationsdräkt blir döpt.

Vuxendop

Här kan du läsa mer om vuxendop

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.