Gravsten med vit duva

Gravskötsel

Kyrkogårdarna är vilorum för våra kära, men även vackra platser för stillhet och eftertanke. För att hålla dem i fint skick sköter kyrkogårdsförvaltningen om de gemensamma ytorna och du som gravrättsinnehavare ansvarar för att vårda din grav. Om du vill så hjälper vi dig att ta hand om gravskötseln.

Att vårda en grav är ett sätt att hålla ett minne levande och en gärd av respekt för den avlidne. Men många gånger kan det hända att man inte har möjlighet att göra de regelbundna besöken som behövs. För att underlätta skötseln av graven kan du teckna ett avtal med kyrkogårdsförvaltningen. Då blir graven väl omskött av kunniga personer.

Gräsklippning, ogräsrensning, plantering av vår- och sommarblommor, höstdekoration samt gravljus kan ingå i uppdraget som sker mot en kostnad.

PRISLISTA
Kyrkogårdsförvaltningen vårdar kyrkogårdens gravplatser mot en avgift. Det kostar mellan 100 och 625 kronor per år. Servicen gäller gravskötsel på gravar på kyrkogårdar och begravningsplatser inom Boo församling.

Prisexempel: 
Med gravsten
Grav med planteringsyta 60 x 40 cm 400 kr/år
Grav med planteringsyta överstigande 60 x 40 cm 500 kr/år
Grav omgärdad av häck/staket, samt planteringsyta 625 kr/år
Grav utan planteringsyta (endast gräsklippning/trimning) 150 kr/år

Utan gravsten
Grav med planteringsyta 60 x 40 cm 250 kr/år
Grav med planteringsyta övertigande 60 x 40 cm 400 kr/år
Grav omgärdad av häck/staket, samt planteringsyta 500 kr/år
Grav utan planteringsyta (endast gräsklippning/trimning) 100 kr/år

Ladda ner blanketten för tecknande av avtal för gravskötsel »

Fyll i blanketten och skicka till:
Boo kyrkogårdsförvaltning
Box 3
132 21 SALTSJÖ-BOO

VÄXTER
I den service du kan beställa via kyrkogårdsförvaltningen ingår plantering av plantor och blommor. Här finner du det sortiment som finns att tillgå. Plantering förutsätter att gravskötselavtal är tecknat.

Påskplantering 
Grundavg/Arbetskostnad 70 kr
Påskliljor i grupp 40 kr

Vårplantering
Grundavgift 90 kr
Penseer - blå eller gul 15 kr/st

Sommarplantering
Grundavg/Arbetskostnad 90 kr
Pelargon - röd eller rosa 40 kr/st
Fuchsia 45 kr/st
Marguerither 40 kr/st
Ageratum 15 kr/st
Flitiga Lisa - röd eller vit 15 kr/st
Isbegonia - rosa eller röd 15 kr/st
Lobelia 15 kr/st
Silverek 15 kr/st
Tagetes - Solguld 15 kr/st
Ros i kruka 85 kr/st

Höstplantering
Grundavg/Arbetskostnad 70 kr
Höstljung 45 kr/st
Höstdekoration (Alla helgons dag) 150 kr/st
Gravrosett med kottar
Gravljus 2 st (tänds Alla helgons dag) 60 kr
Gravljus 2 st (tänds Juldagens dag) 60 kr

Övriga tjänster 520 kr/tim

Ladda ner blanketten för plantering »

Fyll i blanketten och skicka till:
Boo kyrkogårdsförvaltning
Box 3
132 21 SALTSJÖ-BOO

VANLIGA FRÅGOR
Här hittar du några av de vanligaste frågorna vi möter. Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor.

1. Hur beställer man gravskötsel och planteringsavtal?
Beställningen kan göras på blanketten planteringsavtal. Blanketten skickas till Boo församling, Box 3, 132 21 Saltsjö-Boo. Det går även att ringa till kyrkogårdsförvaltningen  08-747 69 01.

2. Vad händer efter att jag har gjort min beställning?
När beställningen är registrerad skickar vi ut en faktura.
Betalningsvillkor: faktura 30 dagar.

3. Kan jag välja själv vilka blommor jag vill?
Nej, tyvärr. Vi har ett utbud av blommor som du får välja fritt av.

4. Vad ingår i gravskötseln?
· Vårstädning under april månad och borttagning av vinterdekorationer. 
· Klippning av gräset på graven flera gånger under hela säsongen. 
· Kantskärning av planteringsytan samt påfyllning av ny jord om det behövs. 
· Rensning av ogräs från planteringsytan flera gånger under juni-september och städning av graven. 
· Höststädning av graven under oktober månad och borttagning av sommarväxter.

5. Vad gör ni om det sitter till exempel en ros i mitten på planteringsytan?
Vi planterar runt rosen, vi tar aldrig bort perenna växter.

6. Hur gör ni om det redan är planterat på graven när ni kommer?
Då sätter vi blommorna där det finns plats, eventuellt flyttar vi om så att det blir fint.

7. Tar ni bort vissna blommor?
Ja.

8. Gör ni något med kanterna runt planteringsytan?
Ja, vi kantskär på våren och trimmar under säsong.

9. Om jag väljer att inte teckna gravskötsel, vad gäller då?
Då förväntas att du själv sköter och håller gravplatsen i ordnat och värdigt skick.