Samtal & stöd

Oavsett livssituation så finns vi till för dig som behöver någon att tala med.

Enskilt samtal och jourhavande präst

Vill du ha någon att prata med? Någon som lyssnar när livsfrågorna hopar sig? Ta kontakt med våra präster eller diakoner. Med dem kan du prata om vad du vill: sorg, tro, ensamhet, oro eller någon annat bland livets alla andra funderingar- stort som smått. Det finns också möjlighet till bikt. Du är välkommen oavsett livsåskådning.

Den du pratar med har tystnadsplikt och samtalet kostar ingenting.
Ring vår växel (08- 747 66 00) och be att få prata med en präst eller diakon eller ta kontakt direkt via hemsidan.

Du kan också chatta eller skicka e-post till Jourhavande präst.
Läs mer på svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.

Stöd och hjälp från en diakon 

Du kan söka hjälp eller vägledning från en diakon när det känns svårt i livet eller för att du bär på funderingar som du behöver prata om. Diakoner har tystnadsplikt. 

Diakonerna i Boo församling möter människor i alla åldrar i enskilda, själavårdande samtal. Att samtalen benämns som själavård innebär just vad ordet säger - att vårda själen - det vill säga att få tala med någon om de tankar och känslor som huvudet är fullt av. Det kan gälla livskriser, sorg, relationsproblem, ensamhet eller andra situationer. En diakon kan också hjälpa till med kontakter med olika myndigheter och institutioner ute i samhället så som skolor, äldreboenden, socialtjänst. 

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill samtala med någon om din livssituation eller om du behöver stöd och hjälp.  

Enskilt samtal med KBT-inriktning

När du upplever att dina egna redskap för att hantera livet inte riktigt räcker till kan KBT, kognitiv psykoterapi vara en god hjälp. 

Grundsynen i kognitiv psykoterapi är att våra tankar påverkar hur vi känner och vad vi gör. I samtalen utgår ni ifrån konkreta situationer som du upplever som känslomässigt jobbiga och undersöker vilka tankar som väcker dessa känslor hos dig. Genom att resonera kring tankarna kan också känslorna förändras. Exempel på situationer när KBT kan vara till hjälp är vid stress, oro, nedstämdhet, ångest, problem i relationer eller sömnsvårigheter.

När du bokar ett enskilt samtal med KBT-inriktning kommer du att få träffa Hanna Beckström, präst med psykoterapeutisk grundutbildning i KBT (steg 1).

En viktig del av arbetet sker också mellan tillfällena då ni ses. För att få så mycket hjälp som möjligt av samtalen behöver du därför ha möjlighet att göra hemuppgifter. Hemuppgifterna väljer du tillsammans med Hanna så att de upplevs relevanta och ger en rimlig utmaning.

Boka ett samtal genom telefon eller mejl.
Kontakt: Hanna Beckström. 08-747 69 04. E post: hanna.beckstrom@svenskakyrkan.se

Sorgestöd

ENSKILT SAMTAL
Om du har mist någon kan du boka ett enskilt samtal där du får hjälp att sätta ord på dina tankar, känslor och förstå dina reaktioner. Detta kan bli en hjälp att komma vidare. Oavsett om du är barn, ung eller vuxen finns församlingens präster och diakoner till för dig.

SORGESTÖDSGRUPP 
För dig som mist din livspartner eller annan vuxen nära anhörig. Detta är en mindre grupp som möts vid sex tillfällen och du får möta andra i en liknande situation. Dela erfarenhet av förlust, att leva med sorg och vägen vidare. Tillsammans hjälper vi varandra en bit på vägen och samtalar utifrån olika teman.
Det bör ha gått 3-4 månader efter dödsfallet innan man deltar i gruppen.

Röster från deltagare i tidigare grupper.
”Är otroligt tacksam mot kyrkan som öppnar och tar hand om oss när vi är som sårbarast.  Att vara med i en sorgegrupp är både ett givande och ett tagande. Skönt att få prata utan att bli avbruten och att bli lyssnad på. En del kanske drar sig för att det är kyrkan som står som värd men är det något ni kan inom kyrkan kan så är det att förstå sorg.”

”Att vara i en grupp med ett öppet reflekterande samtalsklimat var en styrka för mig. Det man sade togs emot av de andra fast man inte kände varandra. För mig kändes det värdefullt att lyssna på andra i liknande situation och vila i det goda samtalet. Det var trygga ledare som skapade en trygghet i gruppen.”

Information och anmälan: Karin Gustafsson. 08-747 66 23

STÖDGRUPP FÖR BARN OCH UNGA I SORG 
Att få möta andra barn och unga som också förlorat en närstående är betydelsefullt. Vi anpassar innehållet efter deltagarnas ålder och mognad. Vi bearbetar teman med hjälp av skapande, samtal och lek. 6 månader bör ha passerat sedan dödsfallet.
När vi har deltagare till gruppen startar vi.

Information: Sophie Sköldeberg, diakon
Tel. 08-747 66 12
Epost: Sophie.skoldeberg@svenskakyrkan.se

 På Stockholms stifts hemsida finns mer information om sorg och hur du kommer i kontakt med sorgegrupper. Läs mer här »

Vill du få ett hembesök?

Skulle du uppskatta att få sällskap en stund, dricka kaffe tillsammans, få lyssna till en bok/tidning eller trevligt sällskap?
Boo församling förmedlar volontärer som gärna träffar dig.

Information och kontakt: Karin Gustafsson, diakon. 08-747 66 23.

 

Sjukhuskyrkan 

Sjukhuskyrkan på Nacka sjukhus är till för dig som patient eller anhörig. Vi finns tillgängliga för samtal och stöd och finns på plats vissa dagar i veckan. Det går också bra att ringa och boka ett möte. Vid samtalen förs inga journaler och vi som möter dig har tystnadsplikt. 

Vi hjälper gärna till i kontakten med andra kyrkor och samfund samt företrädare för andra religioner. En finsktalande präst står till förfogande för samtal och stöd i första hand på Nackahemmet men även på de övriga avdelningarna.

Vi jobbar även med handledning till personal på sjukhuset och i hemsjukvården.

Information och kontakt: Jenny Holmberg, diakon. Tel: 08-546 061 49.

Handledning

Församlingen arbetar även med handledning för personal inom olika verksmaheter som behöver stöd i sin arbetssituation. Det gäller såväl kommunal som privat verksamhet och innebär individuellt eller stöd för för en grupp. Utöver handledningsstöd medverkar vi även i utbildning och kan nyttjas som krisstöd. 

Handledare hos Boo församling:
Anna-Stina Persson anna-stina.persson@svenskakyrkan.se 08-747 66 31

Kostnad enligt överenskommelse. 

Till kyrkan kan du komma med din sorg

De flesta bördor lättar när man får prata med någon som lyssnar och kanske dela sin sorg med andra i liknande situation. I kyrkan finns människor som kan stötta dig en bit på vägen genom sorgen.

Kontakt