Meny

Samtal & stöd

Oavsett livssituation så finns vi till för dig som behöver någon att tala med.

Enskilt samtal

Oavsett livssituation så finns vi till för dig som behöver någon att tala med. Det kan handla om bekymmer i familjen eller på arbetet, om ensamhet eller sjukdom, livskriser eller tro. Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad!
Samtalen är kostnadsfria och den du talar med har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet till bikt. Här är du välkommen oavsett livsåskådning.

Boka enskilt samtal
Ta kontakt med en präst eller diakon för att boka in ett samtal. Du kan även ringa växeln på 08-747 66 00.

Enskilt samtal med KBT-inriktning

När du upplever att dina egna redskap för att hantera livet inte riktigt räcker till kan KBT, kognitiv psykoterapi vara en god hjälp. 

Grundsynen i kognitiv psykoterapi är att våra tankar påverkar hur vi känner och vad vi gör. I samtalen utgår ni ifrån konkreta situationer som du upplever som känslomässigt jobbiga och undersöker vilka tankar som väcker dessa känslor hos dig. Genom att resonera kring tankarna kan också känslorna förändras. Exempel på situationer när KBT kan vara till hjälp är vid stress, oro, nedstämdhet, ångest, problem i relationer eller sömnsvårigheter.

När du bokar ett enskilt samtal med KBT-inriktning kommer du att få träffa Hanna Beckström, präst med psykoterapeutisk grundutbildning i KBT (steg 1).

En viktig del av arbetet sker också mellan tillfällena då ni ses. För att få så mycket hjälp som möjligt av samtalen behöver du därför ha möjlighet att göra hemuppgifter. Hemuppgifterna väljer du tillsammans med Hanna så att de upplevs relevanta och ger en rimlig utmaning.

Boka ett samtal genom telefon eller mejl.
Kontakt: Hanna Beckström. 08-747 69 04

Leva vidare- samtalsgrupp stöd i sorg

Att förlora en livskamrat eller en närstående är att förlora en del av sig själv. Vi vet att det kan betyda mycket att få möta andra i liknande situationer och dela erfarenheter av förlust, sorg och vägen vidare. Leva vidare är en liten samtalsgrupp som träffas sex gånger. Här finns möjlighet att dela med sig av tankar och känslor med andra som är i liknande situation. Samtalen utgår utifrån olika teman. Tillsammans hjälper vi varandra en bit på vägen.

Leva vidare riktar sig till vuxna, och en ny grupp startar i början av varje termin.

Information och anmälan: Karin Gustafsson. 08-747 66 23

På Stockholms stifts hemsida finns mer information om sorg och hur du kommer i kontakt med sorgegrupper. Läs mer här »

Stöd för barn i sorg

Har du som barn förlorat en nära anhörig? I våra stödgrupper för barn (5-8 år) får du träffa andra med liknande erfarenheter. I samarbete med Nacka församling erbjuder vi stöd för barn i sorg.
Kontakta Anna Hirsch, diakon. Tel: 08-546 06 146.
E-post: anna.hirsch@svenskakyrkan.se. 

Parsamtal

Om ni behöver stöd i er relation finns möjlighet till parsamtal hos en diakon. Ni kanske har svårigheter att samarbeta kring barnen eller har svårt att hitta era roller som föräldrar. Kanske känner ni oro för era barn eller ert föräldraskap. Det kan också handla om att ni har svårt att tala med varandra, missförstår varandra eller tycker olika om det som är viktigt.

Samtalen syftar till att hitta motivation och kraft till att förändra saker hemma och i er relation.

Mer information och kontakt: Birgitta Rönnqvist. 08-747 66 11. 

Stöd och hjälp från en diakon 

Du kan söka hjälp eller vägledning från en diakon när det känns svårt i livet eller för att du bär på funderingar som du behöver prata om. Diakoner har tystnadsplikt. 

Diakonerna i Boo församling möter människor i alla åldrar i enskilda, själavårdande samtal. Att samtalen benämns som själavård innebär just vad ordet säger - att vårda själen - det vill säga att få tala med någon om de tankar och känslor som huvudet är fullt av. Det kan gälla livskriser, sorg, relationsproblem, ensamhet eller andra situationer. En diakon kan också hjälpa till med kontakter med olika myndigheter och institutioner ute i samhället så som skolor, äldreboenden, socialtjänst. 

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill samtala med någon om din livssituation eller om du behöver stöd och hjälp.  

Mer information och kontakt: Birgitta Rönnqvist. 08-747 66 11. 

 

Hembesök - vill du ha sällskap?

Du är alltid välkommen till oss men våra volontärer kan också komma till dig när du vill! Skulle du uppskatta att få sällskap en stund, fika tillsammans och samtal om något trevligt? Kontakta oss så bokar vi in ett hembesök.

Information och kontakt: Karin Gustafsson, diakon. 08-747 66 23.

Sjukhuskyrkan 

Sjukhuskyrkan på Nacka sjukhus är till för dig som patient eller anhörig. Vi finns tillgängliga för samtal och stöd och finns på plats vissa dagar i veckan. Det går också bra att ringa och boka ett möte. Vid samtalen förs inga journaler och vi som möter dig har tystnadsplikt. 

Vi hjälper gärna till i kontakten med andra kyrkor och samfund samt företrädare för andra religioner. En finsktalande präst står till förfogande för samtal och stöd i första hand på Nackahemmet men även på de övriga avdelningarna.

Vi jobbar även med handledning till personal på sjukhuset och i hemsjukvården.

Information och kontakt: Jenny Holmberg, diakon. Tel: 08-546 061 49.

Handledning

Församlingen arbetar även med handledning för personal inom olika verksmaheter som behöver stöd i sin arbetssituation. Det gäller såväl kommunal som privat verksamhet och innebär individuellt eller stöd för för en grupp. Utöver handledningsstöd medverkar vi även i utbildning och kan nyttjas som krisstöd. 

Kostnad enligt överenskommelse. 

Kontakt

Julia Andersson

Julia Andersson

Boo församling

Präst

Hanna Beckström

Hanna Beckström

Boo församling

Föräldraledig, Präst

Pia Guillard

Pia Guillard

Boo församling

Diakon

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Boo församling

Diakon

Olli Hallamaa

Olli Hallamaa

Boo församling

Finskspråkig präst

Linda Joelsson

Linda Joelsson

Boo församling

Präst

Anna-Stina Persson

Anna-Stina Persson

Boo församling

Diakoniassistent

Henrik Roos

Henrik Roos

Boo församling

Kontraktsprost, Kyrkoherde

 Birgitta  Rönnqvist

Birgitta Rönnqvist

Boo församling

Verksamhetschef diakoni

Alexandra Skeppström Sundman

Alexandra Skeppström Sundman

Boo församling

Präst