Meny

Samtal & stöd

Mötet, det verkliga mötet människor emellan, men också mötet med mig själv och mötet med Gud, är centralt inom kyrkan. Vi tror att i mötet och samtalet finns det potential att förändra och upprätta.

Enskilt samtal

I ett enskilt samtal med en präst eller diakon kan du prata om allt. I kyrkan kallas detta själavård. Du behöver inte vara troende för att boka ett enskilt samtal. Samtalen är kostnadsfria och den du talar med har tystnadsplikt.
Vid olika händelser och skeenden kan det vara värdefullt att få prata med någon för att få hjälp att hantera livet och de vändningar det ibland tar. Samtalen kan till exempel handla om din livssituation, om din tro och livsåskådning. Du väljer själv vad du vill tala om.

Om du känner dig orolig, nedstämd eller bekymrad så kan det hjälpa att du blir lyssnad till och själv får ge uttryck för dina tankar. I kyrkan kallar vi detta själavård. Ibland är det själavårdande samtalet mer förebyggande. Ibland sker själavården när det är kris, ibland när man behöver prata av sig och ibland innebär det andlig vägledning. För prästen och diakonen är tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. Men för den som söker en präst eller diakon för samtal behöver tron inte vara självklar eller ens finnas.

Boka ett enskilt samtal
Tidsbeställning av enskilda samtal genom direktkontakt med präst eller diakon. Deras kontaktuppgifter finner du längst ned på denna sida. Du kan också boka ett samtal via församlingens växel, 08-747 66 00. 

Enskilt samtal med KBT-inriktning

När du upplever att dina egna redskap för att hantera livet inte riktigt räcker till kan KBT, kognitiv psykoterapi vara en god hjälp. 

Grundsynen i kognitiv psykoterapi är att våra tankar påverkar hur vi känner och vad vi gör. I samtalen utgår ni ifrån konkreta situationer som du upplever som känslomässigt jobbiga och undersöker vilka tankar som väcker dessa känslor hos dig. Genom att resonera kring tankarna kan också känslorna förändras. Exempel på situationer när KBT kan vara till hjälp är vid stress, oro, nedstämdhet, ångest, problem i relationer eller sömnsvårigheter.

När du bokar ett enskilt samtal med KBT-inriktning kommer du att få träffa Hanna Beckström, präst med psykoterapeutisk grundutbildning i KBT (steg 1).

En viktig del av arbetet sker också mellan tillfällena då ni ses. För att få så mycket hjälp som möjligt av samtalen behöver du därför ha möjlighet att göra hemuppgifter. Hemuppgifterna väljer du tillsammans med Hanna så att de upplevs relevanta och ger en rimlig utmaning.

Boka ett samtal genom telefon eller mejl.
Kontakt: Hanna Beckström. 08-747 69 04

Samtalsgrupp vid sorg

Boo församling inbjuder dig som har mist en vuxen anhörig till en samtalsgrupp.
Sorg är en naturlig del av livet och alla människor sörjer någon eller några gånger. Hos oss erbjuds möjlighet till stöd och hjälp i sorgen. Vi vet att det kan betyda mycket att få möta andra i liknande situationer och dela erfarenheter av förlust, sorg och vägen vidare. Tillsammans hjälper vi varandra en bit på vägen. Gruppen träffas åtta gånger och samtalar utifrån teman.

Det kostar inget att vara med. Den här gruppen riktar sig till vuxna. 

Start 20 februari kl 16.00 i Kyrkans hus, Orminge C. 
Mer information och anmälan: Karin Gustafsson. 08-747 66 23

På Stockholms stifts hemsida finns mer information om sorg och hur du kommer i kontakt med sorgegrupper. Läs mer här »

Stöd för barn i sorg

Har du förlorat en nära anhörig? I våra stödgrupper för barn (5-8 år) får du träffa andra med liknande erfarenheter. I samarbete med Nacka församling erbjuder vi stöd för barn i sorg. Kontakta Anna Hirsch, diakon. Tel: 08-546 06 146.
E-post: anna.hirsch@svenskakyrkan.se. 

Parsamtal

Har ni problem i er relation, svårt att tala med varandra och vill ha utomstående hjälp i er situation? Då har ni har möjlighet att komma till oss för rådgivande samtal.
Om ni behöver stöd i er relation finns möjlighet att träffa en diakon. Ni kanske har svårigheter att samarbeta kring barnen eller har svårt att hitta era roller som föräldrar. Det kan också handla om att ni har svårt att tala med varandra, missförstår varandra eller tycker olika om det som är viktigt.

Samtalen syftar till att hitta motivation och kraft till att förändra saker hemma och i er relation. 

Mer information och kontakt: Birgitta Rönnqvist. 08-747 66 11. 

Stöd och hjälp från en diakon 

Du kan söka hjälp eller vägledning från en diakon när det känns svårt i livet eller för att du bär på funderingar som du behöver prata om. Diakoner har tystnadsplikt. 

Diakonerna i Boo församling möter människor i alla åldrar i enskilda, själavårdande samtal. Att samtalen benämns som själavård innebär just vad ordet säger - att vårda själen - det vill säga att få tala med någon om de tankar och känslor som huvudet är fullt av. Det kan gälla livskriser, sorg, relationsproblem, ensamhet eller andra situationer. En diakon kan också hjälpa till med kontakter med olika myndigheter och institutioner ute i samhället så som skolor, äldreboenden, socialtjänst. 

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill samtala med någon om din livssituation eller om du behöver stöd och hjälp.  

Mer information och kontakt: Birgitta Rönnqvist. 08-747 66 11. 

 

Hembesök 

Du är alltid välkommen till oss i Kyrkans hus, men vi kan också komma till dig när du behöver! Skulle du uppskatta att få sällskap en stund, dricka kaffe tillsammans, få lyssna till en bok/tidning eller ett trevligt samtal? Boo församling förmedlar volontärer som gärna träffar dig.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta Karin Gustafsson, diakon. 08-747 66 23.

Sjukhuskyrkan 

Sjukhuskyrkan är till för dig som patient, personal, anhörig och närstående på Nacka sjukhus och inom hemsjukvården. När man blir sjuk kan frågor komma upp till ytan på ett sätt som de kanske tidigare aldrig gjort. Vid samtalen förs inga journaler och vi som möter dig har absolut tystnadsplikt. 

Vi hjälper gärna till i kontakten med andra kyrkor och samfund samt företrädare för andra religioner. En finsktalande präst står till förfogande för samtal och stöd i första hand på Nackahemmet men även på de övriga avdelningarna.

Mer information och kontakt: Jenny Holmberg, diakon. Tel: 08-546 061 49.

Handledning

Församlingen är behjälplig med handledning för personal som behöver stöd i sin arbetssituation, inom såväl kommunal som privat verksamhet. Det kan gälla individuellt eller stöd för för en grupp. Utöver handledningsstöd medverkar vi även i utbildning och kan nyttjas som krisstöd. Handledningen kan nyttjas av såväl kommunal som privat verksamhet. 

Kostnad enligt överenskommelse. 

Kontakt

Julia Andersson

Julia Andersson

Boo församling

Präst

Hanna Beckström

Hanna Beckström

Boo församling

Föräldraledig, Präst

Pia Guillard

Pia Guillard

Boo församling

Diakon

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Boo församling

Diakon

Olli Hallamaa

Olli Hallamaa

Boo församling

Finskspråkig präst

Linda Joelsson

Linda Joelsson

Boo församling

Präst

Henrik Roos

Henrik Roos

Boo församling

Kyrkoherde

Alexandra Skeppström Sundman

Alexandra Skeppström Sundman

Boo församling

Präst

Sophie  Sköldeberg

Sophie Sköldeberg

Boo församling

Föräldraledig, Diakon

Eva-Lisa  Söderström

Eva-Lisa Söderström

Boo församling

Präst