Foto: Carin Nallgård

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Vi hjälper till att minska smittspridningen genom att följa myndigheternas riktlinjer. Efter de senaste restriktionerna har vi återigen ställt om och anpassat vår verksamhet. Behöver du samtal? Kontakta oss gärna på 0248-736 50. Vi har öppet i Rättviks kyrka, alla dagar kl. 09:00-16:00. Övriga verksamheter finner du i kalendern eller i RättviksNytt.

 

Vi börjar med gudstjänster igen! Varje söndag kl. 11:00 i Rättviks kyrka och kl. 16:00 i Boda kyrka/Ore kyrka/Bingsjö kapell. Se kalendern för att se vilken dag respektive kyrka har gudstjänst då endast Rättvik har gudstjänst varje vecka. Endast förbokning tel: 0248-736 50 - senast fredag kl. 15:00 inför söndagens gudstjänst. Blir den utannonerade tiden fullbokad lägger vi till en tid.

Orgelmusik , ”Sång till tröst” och Instrumental Meditation i våra kyrkor - Se nedan och/eller Facebook för aktuell information/bokning.

Vi följer regeringens och myndigheternas riktlinjer och beslut. Den senaste restriktionen då endast 8 deltagare får samlas gäller tillsvidare. Det gäller även vid dop, bröllop och övrig verksamhet. Begravningar undantages och upp till 20 personer får närvara vid avskedet.

Med reservation för ev. ändringar.