Foto: Lena Persson/IKON

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Vi hjälper till att minska smittspridningen genom att följa myndigheternas riktlinjer och beslut. Behöver du samtal? Kontakta oss gärna på 0248-736 50. Vi har öppet i Rättviks kyrka, alla dagar kl. 09:00-16:00. Övriga verksamheter finner du i kalendern eller i RättviksNytt.

Första numret av Kyrkbladet finns nu att läsa! Delades ut i hushållen i Rättviks kommun, måndag 29 mars. Har du inte fått ditt ex? Kom gärna och hämta ett hos oss i församlingshemmet! De finns också att hämta i våra kyrkor.

Orgelmusik , ”Sång till tröst” och Instrumental Meditation i våra kyrkor - Se nedan och/eller Facebook för aktuell information/bokning.

Vi följer regeringens och myndigheternas riktlinjer och beslut. Den senaste restriktionen då endast 8 deltagare får samlas gäller tillsvidare. Det gäller även vid dop, bröllop och övrig verksamhet. Begravningar undantages och upp till 20 personer får närvara vid avskedet. Folkhälsomyndigheten och regeringen förväntas komma med nya beslut och riktlinjer den 3 maj 2021.

Med reservation för ev. ändringar.