Foto: Carina Ermesjö

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Vi hjälper till att minska smittspridningen genom att följa myndigheternas riktlinjer och beslut. Behöver du samtal? Kontakta oss gärna på 0248-736 50. Vi har öppet i Rättviks kyrka, alla dagar kl. 09:00-16:00. Övriga verksamheter finner du i kalendern eller i RättviksNytt.

Vi har gudstjänst varje söndag i Rättviks kyrka och i någon av våra andra kyrkor i Boda och Ore samt ibland Bingsjö eller Dådrans kapell. Så länge vi endast får ta emot 8 besökare måste ni boka en plats till gudstjänsten på telefon 0248-736 50. Senast fredagen kl. 16:00 innan söndagens gudstjänst måste vi ha din anmälan, infaller gudstjänsten på en helgdag gäller anmälan senast vardagen innan kl. 12:00. 

Orgelmusik och ”Sång till tröst”  i våra kyrkor - Se nedan och/eller Facebook för aktuell information/bokning.

Vi följer regeringens och myndigheternas riktlinjer och beslut. Restriktionen med att endast 8 deltagare som får samlas gäller t.o.m. 31 maj 2021. Det gäller även vid dop, bröllop och övrig verksamhet. Begravningar undantages och upp till 20 personer får närvara vid avskedet. De nya riktlinjer med max 50 personer gäller fr.o.m. 1 juni 2021 och omfattar all verksamhet och om lokalen tillåter det. Mer information förväntas komma innan regeln tas i bruk. Vi måste fortsätta hålla avstånd och sitta på anvisade platser samt stanna hemma om man har symptom.

Med reservation för ev. ändringar.