Foto: Helena Johansson

Kungörelse, avslut av sökning gravrättsinnehavare

Rättviks pastorat, Kyrkorådet beslutade 2020-02-20 § 17 att avsluta sökning av gravrättsinnehavare enligt rapport dnr BV2020-1-1 i vissa kvarter på Rättviks kyrkogård. Det innebär att gravplatserna anses återlämnade till Rättviks pastorat och kan medföra att gravanordningen tas bort och graven upplåts för ny gravsättning.

Om du vill önskar återta gravrätten på någon av dessa gravar så finns möjligheten under förutsättning att graven inte är upplåten på nytt.

Läs hela rapporten här!