Foto: Rättviks pastorat

Körer

Välkommen att sjunga med oss!

riktlinjer för körverksamhet i svenska kyrkan

 Riktlinjer i samband med covid-19


- Bara friska symptomfria personer ska delta
-  Personer som är 70 år och äldre eller som tillhör en riskgrupp bör inte delta. Varje körmedlem bedömer själv om den deltar i kören.
- Håll ett avstånd på minst 2 meter mellan körmedlemmarna och till körledaren
- Genomför aktiviterna utomhus eller i kyrkan


- Krama inte andra - som du inte redan har en ”kramnära” relation till
- Var noga med hygienen vid fikat, dels när det gäller det vi äter och dels hur vi sitter
- Eftersom kyrkan har dålig möjlighet till att tvätta händerna får vi använda handsprit
- Undvik att ta i varandras saker, som t. ex. bläddrande i noter m.m.

Körsång är bra för hälsan!
Att sjunga tillsammans ger en känsla av gemenskap, andningen blir långsam och regelbunden vid långa fraser. Hjärt- och lungfunktionen förbättras också. Halten av ”lugn och ro”-hormonet oxytocin stiger. Vagusnerven, kroppens eget antistressystem stimuleras.
Regelbunden körsång kan öka vår motståndskraft. Sång skapar ofta en känsla av ökad energi och avslappning och förbättrar då den upplevda livskvaliteten. Detta enligt Töres Theorell, professor emeritus vid Karolinska institutet.

Körsång mot demens och virus
Ett antal undersökningar med dementa patienter visar att körsång inte bara gör dem piggare och gladare utan dessutom hjälper dem att minnas saker och får dem mer alerta och bättre på sociala kontakter.
Dessutom pekar flera undersökningar på att körsång direkt och snabbt stärker den del av kroppens immunförsvar, som först möter främmande bakterier och virus när de kommer mot slemhinnorna i exempelvis munhåla och hals.
Allt enligt kulturellahjarnan.se

Forskare: Körsång ger dig duschar av lycka
Att sjunga i kör ger dig en känsla av samhörighet och fungerar som en stressbroms. Det menar professor Töres Theorell vid stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.
Att göra något kul och ha något att se fram emot varje vecka är en sådan viktig faktor för välbefinnande, enligt Töres Theorell.
Det finns även en undersökning, som han varit med och genomfört, som visar att människor som sjunger en gång i veckan i jämförelse med att prata med varandra får större positiv effekt av sången.
I USA gjordes även en studie som visade att gamla människors hälsa blev bättre hos de som sjöng i kör.
Den fysiska andningen som används vid körsång, bukandningen skall, enligt Töres Theorell, aktivera vagusnerven som i sin tur fungerar som en stressbroms. Och musik generellt går snabbt in i känslohjärnan och kan överraska oss med starka upplevelser som kan få oss att tänka om i livet.
– Sådana upplevelser kan också ge oss små duschar av lyckohormoner, säger Töres Theorell.
SVT Nyheter 2019-08-10