Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Samtalsgrupper om tro, liv och Bibeln

våra grupper


RÄTTVIKS FÖRSAMLINGSHEM 

Samtalsgrupp om tro & liv
Onsdagar kl. 13:30-15:00
Datum:
Datum för våren 2022 är ej klara ännu.
Ledare: Tomas Jansson
0248-736 72, tomas.jansson@svenskakyrkan.se

RÄTTVIKS FÖRSAMLINGSHEM 
Samtalsgrupp om Bibeln
Vi studerar kommande söndags texter.
Torsdagar kl. 18:30-20:00, jämna veckor
Start: 27/1 Slut: 16/6
Ingen anmälan behövs. Öppen grupp, du behöver inte delta varje tillfälle.
Ledare: Carl Johan Rudman
0248-736 53, carl-johan.rudman@svenskakyrkan.se

ORE SOCKENSTUGA (vid Ore kyrka, Furudal)
Samtalsgrupp om tro & liv
Tisdagar kl. 18:00-19:30
Datum: 
Datum för våren 2022 är ej klara ännu
Ledare: Tomas Jansson
0248-736 72, tomas.jansson@svenskakyrkan.se