Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Samtalsgrupper om tro, liv och Bibeln

Vi har flera grupper i pastoratet: Rättvik och Ore

våra grupper


RÄTTVIKS KYRKA
(Lokalen kan komma att ändras under terminen)
Samtalsgrupp om tro & liv
Onsdagar kl. 13.30-15.00
Datum: ej klart ännu
Ledare: Tomas Jansson
0248-736 72, tomas.jansson@svenskakyrkan.se

RÄTTVIKS FÖRSAMLINGSHEM (Konferensrummet, övre plan. Hiss finns.)
Samtalsgrupp om Bibeln
Vi studerar kommande söndags texter.
Torsdagar kl. 18.30-20.00, jämna veckor
Start: 23/9 Slut: 16/12
Ingen anmälan behövs. Öppen grupp, du behöver inte delta varje tillfälle.
Ledare: Carl Johan Rudman
0248-736 53, carl-johan.rudman@svenskakyrkan.se

ORE SOCKENSTUGA (vid Ore kyrka, Furudal)
Samtalsgrupp om tro & liv
Tisdagar kl. 18.00-19.30
Datum:
ej klart ännu
Ledare: Tomas Jansson
0248-736 72, tomas.jansson@svenskakyrkan.seLedare: Samtalsgrupp om Bibeln

Carl Johan Rudman

Carl Johan Rudman

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

vik kyrkoherde

Ledare: Samtalsgrupp om Tro & Liv

Tomas Jansson

Tomas Jansson

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Komminister