Foto: Magnus Aronson/IKON

Diakoni

Samtal, gemenskap och stöd

”Att leva i diakoni är att bära. Att bära Guds frid ut i världen. Att bära världens nöd till Gud.

Därför sträcker sig diakonin ut, ända till den människa som tror sig vara längst ifrån samhället, längst ifrån andra människor, längst ifrån Gud.

När psalmisten säger: ’’gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där’’ beskrivs Guds diakoni.

Men diakonin når också inåt, in i kyrkans heligaste, till Guds altare, till Gud. Där hämtar den den kraft och frimodighet, det hopp och den frid världen behöver.

’’Dina synder är dig förlåtna’’, ’’Du är mitt älskade barn’’,’’För dig utgiven. För mig utgjutet.’’

Så rör sig diakonin. In och ut, in och ut. Samlar in nöd och sprider ut frid. Nöd mot frid, nöd mot frid. En ständig rörelse. Ett evigt pulserande.

Jag kallar det Diakonins andetag.”

TEXT: kajsadiakon på Instagram

 
HUR FÖRKLARAS DIAKONI?

Ovanstående text från instagramkontot kajsadiakon är ett försök.

Diakonin manifesterar det prästen predikar, gör verklighet av kärlekens budskap och finns till hands för medmänniskor där de befinner sig i livet. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, att stå på de förtrycktas sida och ge en röst åt de som ingen egen röst har. Diakonins uppdrag är att göra skillnad bl. a. genom att påtala systemfel och protestera mot förändringar som påverkar människor negativt. Diakoni är ett uttryck för att ta ett socialt ansvar utifrån en kristen livsåskådning.

’’Hur’’ kan se ut på en mängd olika sätt. Det kan vara genom träffar i olika typer av grupper, enskilda själavårdssamtal, fikastunder, vårt bistånd Diakonipengen, stöd i kontakter med olika instanser och myndigheter, sopplunch, bemärkelseuppvaktning, hjälp med att handla matvaror, sinnesrogudstjänster, m.m. 

Våra verksamheter har delvis tillkommit genom enskilda personers önskningar och behov. Kanske Du har ett behov som inte blir uppfyllt här och vill vara med och starta upp något nytt? Du är välkommen att höra av dig!

 

"Knat & prat"

Måndagar kl. 10:00, samling vid församlingshemmet

Öppen verksamhet i Bodahus

Öppet för alla att delta! Välkommen att dela gemenskapen med oss!

Samtal

Om du är ledsen, rädd, orolig eller känner dig ensam och behöver prata med någon som lyssnar. Du är alltid välkommen att kontakta oss för samtal.

Du behövs!

Vill du bidra med lite av din tid till något meningsfullt? I Rättviks pastorat finns flera ideela grupper dit du är mer än välkommen. Du behöver inga särskilda förkunskaper - kom som du är och bli en del av vår gemenskap!

Boda Diakonala Trivselgrupp

Välkommen att dela vår gemenskap!

Hobbygruppen

Andakt, fika och gemenskap. Handarbete för den som vill.

Någon håller upp en liten stickad kofta.

"Titta in"

Välkommen att dela med gemenskapen med oss! Andakt. Handarbete för den som vill. Kom gärna lite innan och inta dagens goda soppa!

Kristeam, krishantering

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOM-grupper är då ett stöd för de inblandade.

Leva vidare grupp

För Dig som mist en anhörig eller närstående

Diakoniassistenter