Meny

Diakoni

Samtal, social gemenskap och utflykter

diakonens uppdrag

Diakonen lovar i sin vigning att "försvara människors rätt" och" att stå på de svagas sida".

Diakoni är alla döptas självklara uppgift, men diakonen har ett alldeles särskilt uppdrag, att vara ledare för diakonin i församlingen. Diakonen är den som har kunskap om den sociala situationen i församlingen. Den som har att beakta hur förändringar drabbar svaga i samhället och finns med i diskussionen kring detta. Diakonen är den som samordnar, inspirerar, utbildar och handleder frivilliga i församlingen, men också den man kan vända sig till för samtal i situationer då livet gör ont.

Diakoniemblemet

Ringen -  Fader som omsluter allt, gemenskap i Kristus

Korset - Sonen, Jesu Kristi död och uppsståndelse som ger förlåtelse och försoning
Duvan  - Den helige Anden, duvan med den friska olivkvisten som bär budskap om liv på jorden

Diakoniassistenter

Lotta  Haglund

Lotta Haglund

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Diakoniassistent, Boda församling

Veronica  Nilsson

Veronica Nilsson

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Diakoniassistent

Marie  Stam

Marie Stam

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Diakoniassistent, Boda församling