Foto: Magnus Aronson/IKON

Diakoni

Samtal, gemenskap och stöd

”Att leva i diakoni är att bära. Att bära Guds frid ut i världen. Att bära världens nöd till Gud.

Därför sträcker sig diakonin ut, ända till den människa som tror sig vara längst ifrån samhället, längst ifrån andra människor, längst ifrån Gud.

När psalmisten säger: ’’gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där’’ beskrivs Guds diakoni.

Men diakonin når också inåt, in i kyrkans heligaste, till Guds altare, till Gud. Där hämtar den den kraft och frimodighet, det hopp och den frid världen behöver.

’’Dina synder är dig förlåtna’’, ’’Du är mitt älskade barn’’,’’För dig utgiven. För mig utgjutet.’’

Så rör sig diakonin. In och ut, in och ut. Samlar in nöd och sprider ut frid. Nöd mot frid, nöd mot frid. En ständig rörelse. Ett evigt pulserande.

Jag kallar det Diakonins andetag.”

TEXT: kajsadiakon på Instagram

 
HUR FÖRKLARAS DIAKONI?

Ovanstående text från instagramkontot kajsadiakon är ett försök.

Diakonin manifesterar det prästen predikar, gör verklighet av kärlekens budskap och finns till hands för medmänniskor där de befinner sig i livet. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, att stå på de förtrycktas sida och ge en röst åt de som ingen egen röst har. Diakonins uppdrag är att göra skillnad bl. a. genom att påtala systemfel och protestera mot förändringar som påverkar människor negativt. Diakoni är ett uttryck för att ta ett socialt ansvar utifrån en kristen livsåskådning.

’’Hur’’ kan se ut på en mängd olika sätt. Det kan vara genom träffar i olika typer av grupper, enskilda själavårdssamtal, fikastunder, vårt bistånd Diakonipengen, stöd i kontakter med olika instanser och myndigheter, sopplunch, bemärkelseuppvaktning, hjälp med att handla matvaror, sinnesrogudstjänster, m.m. 

Våra verksamheter har delvis tillkommit genom enskilda personers önskningar och behov. Kanske Du har ett behov som inte blir uppfyllt här och vill vara med och starta upp något nytt? Du är välkommen att höra av dig!

 

Diakoniassistenter