Foto: Lena Persson/IKON

Du behövs!

Vill du bidra med lite av din tid till något meningsfullt? I Rättviks pastorat finns flera ideela grupper dit du är mer än välkommen. Du behöver inga särskilda förkunskaper - kom som du är och bli en del av vår gemenskap!

Diakonigrupper
Här finns flera aktiviteter att engagera sig i;
- Soppluncher
- Kyrkkaffe
- Titta in - träffas för andakt, enkel sopplunch och gemenskap. Den som vill hjälper till att tillverka startpaket som förmedlas till nyblivna mödrar i flyktingläger
- Festarrangemang för de som fyller 80 år under året
- Adventskaffe för äldre
- Försommarkaffe
- Julmarknad
- Sommarkaffe, under några veckor

Väntjänstgrupp
Olika aktiviteter för att förgylla tillvaron för äldre och ensamma;
- Fika och samtal
- Promenader
- Följa med till affären, frisören, tandläkaren, m. m.

Vi tar inte över uppgifter som sköts av hemtjänsten. Vi som ingår i väntjänstgruppen och diakonigruppen träffas regelbundet och planerar våra aktiviteter tillsammans.

Internationella grupper
I pastoratet finns två grupper, en i Rättvik och en i Boda/Ore. Vi engagerar oss bland annat i Svenska kyrkans Jul- och Fastekampanjer, marknadsdagar och anordnar årligen ett musikcafé i Rättvik.
De insamlade medlen går för närvarande till Svenska kyrkans internationella arbete, till vår vänförsamling Ibosa i Tanzania och till den svenska läkaren Ingrid le Roux´s arbete med barn- och mödravård i Kapstadens kåkstäder i Sydafrika.

Välkommen att höra av dig till Veronica och Katharina!
Se kontaktuppgifter nedan.

Veronica  Nilsson

Veronica Nilsson

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Diakoniassistent

Mer om Veronica Nilsson

Samtalsstöd, ekonomiskt bistånd och diakonal verksamhet

Katharina Hemmilä

Katharina Hemmilä

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Församlingshemsvärdinna Rättviks församlingshem

Mer om Katharina Hemmilä

Värdinna, soppluncher, bokning av församlingshemmet