Foto: Lena Persson/IKON

Du behövs!

Vill du bidra med lite av din tid till något meningsfullt? I Rättviks pastorat finns flera ideela grupper dit du är mer än välkommen. Du behöver inga särskilda förkunskaper - kom som du är och bli en del av vår gemenskap!

Diakonigrupper
Här finns flera aktiviteter att engagera sig i;
- Soppluncher
- Kyrkkaffe
- Titta in - träffas för andakt, enkel sopplunch och gemenskap. Den som vill hjälper till att tillverka startpaket som förmedlas till nyblivna mödrar i flyktingläger
- Festarrangemang för de som fyller 80 år under året
- Adventskaffe för äldre
- Försommarkaffe
- Julmarknad
- Sommarkaffe, under några veckor

Väntjänstgrupp
Olika aktiviteter för att förgylla tillvaron för äldre och ensamma;
- Fika och samtal
- Promenader
- Följa med till affären, frisören, tandläkaren, m. m.

Vi tar inte över uppgifter som sköts av hemtjänsten. Vi som ingår i väntjänstgruppen och diakonigruppen träffas regelbundet och planerar våra aktiviteter tillsammans.

Internationella grupper
I pastoratet finns två grupper, en i Rättvik och en i Boda/Ore. Vi engagerar oss bland annat i Svenska kyrkans Jul- och Fastekampanjer, marknadsdagar och anordnar årligen ett musikcafé i Rättvik.
De insamlade medlen går för närvarande till Svenska kyrkans internationella arbete, till vår vänförsamling Ibosa i Tanzania och till den svenska läkaren Ingrid le Roux´s arbete med barn- och mödravård i Kapstadens kåkstäder i Sydafrika.

Välkommen att höra av dig till Veronica och Katharina!
Se kontaktuppgifter nedan.

 • Katharina Hemmilä

  Katharina Hemmilä

  Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

  Församlingshemsvärdinna Rättviks församlingshem

  Mer om Katharina Hemmilä

  Värdinna, soppluncher, bokning av församlingshemmet