Foto: Johannes Söderberg/SVT

Kyrkokören Bellatrix

"Vintern rasat ut bland våra fjällar"!
Kyrkokören Bellatrix i Boda önskar er härmed en glad valborgsmässoafton, med några av de sånger som traditionellt sjungs vid våra brasor runt om i landet!
Pga rådande omständigheter är kören reducerad till knappa hälften, men det hindrar oss inte från att sjunga några vårsånger för er på YouTube, nu när troligtvis samtliga brasor är inställda! Lyssna gärna på denna sköna körsång!

Kyrkokören Bellatrix är en kör för dig som vill musicera tillsammans i en trevlig gemenskap. Vi sjunger i huvudsak i olika gudstjänster och högtider i Boda kyrka, men har även andra projekt på gång såsom körresor och gemensamma satsningar tillsammans med andra körer i pastoratet.

Glädjen i att sjunga tillsammans

Vi är en blandad kör med i nuläget 26 medlemmar (en växande skara!) som oftast sjunger fyrstämmigt: sopran, alt, tenor och bas. Kören framträder normalt i tre gudstjänster under våren och tre under hösten, samt en sommar- och en julkonsert vid vilka Boda spelmanslag också medverkar. Man hör oss i huvudsak i Boda kyrka, men vi gör även gästspel på andra platser och vi sjunger både a cappella (utan instrument) och tillsammans med musiker i alla åldrar. Det händer även att vi samverkar med andra körer för större projekt. Vi har flera kördagar då vi repar extra intensivt och/eller ägnar oss åt sociala aktiviteter tillsammans. Vår repertoar spänner från klassisk kyrkomusik och körlyrik över folkmusik till modernare tongångar, ofta hör man orden ”vilken fin musik” yttras av såväl körsångarna själva som av åhörarna! Kyrkokören Bellatrix präglas av en glad, varm och välkomnande atmosfär.

Under våren kommer vi framträda i Västerås domkyrka, men även i våra lokala kyrkor i Rättvik och Boda.

Vi välkomnar sångare i alla stämmor, men särskilt i herrstämmorna vill vi ha påfyllning! Notläsningsförmåga är en fördel men inget krav, det är också något vi jobbar med på repetitionerna. I samband med kördagar förekommer även kortare individuella sånglektioner.

Övningssdag

Tisdagar kl. 18.30-20.45 i Boda kyrka


KÖRLEDARE:

Henrik Berg

Henrik Berg

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Kyrkomusiker