Foto: Johannes Söderberg/SVT

Kyrkokören Bellatrix

Kyrkokören Bellatrix är en kör för dig som vill musicera tillsammans i en trevlig gemenskap. Vi sjunger i huvudsak i olika gudstjänster och högtider i Boda kyrka, men har även andra projekt på gång såsom körresor och gemensamma satsningar tillsammans med andra körer i pastoratet.

Lyssna gärna på framträdanden av Kyrkokören Bellatrix på YouTube!

Glädjen i att sjunga tillsammans

Vi är en blandad kör med i nuläget 26 medlemmar (en växande skara!) som oftast sjunger fyrstämmigt: sopran, alt, tenor och bas. Kören framträder normalt i tre gudstjänster under våren och tre under hösten, samt en sommar- och en julkonsert vid vilka Boda spelmanslag också medverkar. Man hör oss i huvudsak i Boda kyrka, men vi gör även gästspel på andra platser och vi sjunger både a cappella (utan instrument) och tillsammans med musiker i alla åldrar. Det händer även att vi samverkar med andra körer för större projekt. Vi har flera kördagar då vi repar extra intensivt och/eller ägnar oss åt sociala aktiviteter tillsammans. Vår repertoar spänner från klassisk kyrkomusik och körlyrik över folkmusik till modernare tongångar, ofta hör man orden ”vilken fin musik” yttras av såväl körsångarna själva som av åhörarna! Kyrkokören Bellatrix präglas av en glad, varm och välkomnande atmosfär.

Vi välkomnar sångare i alla stämmor, men särskilt i herrstämmorna vill vi ha påfyllning! Notläsningsförmåga är en fördel men inget krav, det är också något vi jobbar med på repetitionerna. I samband med kördagar förekommer även kortare individuella sånglektioner.

Övningssdag och framträdanden

DAG OCH TID Tisdagar kl. 18.30-20.45
PLATS Rättviks församlingshem alt. Boda kyrka (se plats i kalendern)
DATUM 18/1-31/5 2022
Inställt 19/4

GUDSTJÄNSTMEDVERKAN


FRAMTRÄDANDEN

18 december kl. 18:00 Vi sjunger in julen
6 januari kl. 16:00 Musikgudstjänst på trettondedagen
PREL. 4 juni kl. 18:00 Vi sjunger in sommaren