Meny

Präster

Monica Jones

Monica Jones

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Kyrkoherde

Jan Engqvist

Jan Engqvist

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Komminister

Tomas Jansson

Tomas Jansson

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Komminister

Carl Johan Rudman

Carl Johan Rudman

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Komminister