Foto: Mattias Hjalmarsson/IKON

Präster

Monica Jones

Monica Jones

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Kyrkoherde

Växel: 0248-736 50

Carl Johan Rudman

Carl Johan Rudman

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

vik kyrkoherde