Foto: Mattias Hjalmarsson/IKON

Präster

Monica Jones

Monica Jones

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Kyrkoherde