Foto: Helena Johansson

Kyrkogårdsadministration

Administrerar pastoratets kyrkogårdar

BESÖKS- OCH TELEfONTIDER

Må-fr kl. 09-12 och kl. 13-16 (öppet helgfria vardagar)
Tel: 0248-736 50

Urban Säfström

Urban Säfström

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Kyrkogårds- och fastighetschef

Helena Johansson

Helena Johansson

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Förvaltningassistent

Mer om Helena Johansson

Kyrkogårdsadminstration