Foto: Göran Swahn

Brudkronor

Finns att låna hos oss

Att bruden bär brudkrona under vigseln är en gammal tradition inom kyrkan. I Sverige började seden ta fart under 1500-talet. Brudkronan var en symbol för Jungfru Maria, som kallades för "Himmelens Drottning". Kronan stod för renhet och jungfrulighet och var ofta gjord av lokal hantverkare i silver eller guld.

Traditionen att bära brudkrona börjar åter bli modern. Numera kan man välja mellan många olika material. Det finns kronor i trä, glas, näver, plast och till och med människohår. Idag är det dock inte en symbolisk krona som lockar. Brudkronan ses nuförtiden mer som ett vackert och fint inslag i bröllopsmodet!

Välkommen till församlingshemmet för att se och prova!

information

Bingsjöbrudkrona
från 1964 var en gåva från Busk Erik Johansson, Flytåsen.

Silverkronan
passar till sockendräckten och var en gåva av A. E. Roslund, Uppsala.

Den gamla kronan
var en gåva till kyrkan från Hilda Rehnström på Valborgsmässan 1928.

Prinsesskronan
var en gåva till minne av organisten och klockaren Egon Linde, 1920 - 1957.

Brudkrona i näversömn
en gåva från 1972 av Anna - Greta Olofsson, född Gudmundsson, från Stumsnäs.

Ore brudkrona
Anskaffningsår okänt