Foto: Alex & Martin/IKON

Sinnesrogudstjänst

Tredje onsdagen i månaden, kl. 18:00 i Rättviks kyrka, vill du hjälpa till inför gudstjänsten kom redan kl. 17:00. Välkommen!

Sinnesrogudstjänster finns på många platser runt om i Sverige. Den första gudstjänsten hölls den 27 september 1992 på Betelseminariet i Bromma och kort därefter startade sinnesromässor i Staffans kyrka, Gävle. Den 21 oktober 2021 firade vi vår första Sinnesrogudstjänst i Rättvik.

Emellanåt kommer frågan: ”Vad är skillnaden på en sinnesrogudstjänst och en vanlig gudstjänst?” Sinnesrogudstjänsterna vi firar i Rättvik har inte med all liturgi – det vill säga texter, sånger och rörelser som prästen utför i ”vanliga” gudstjänster. Det kan göra att sinnesrogudstjänsten uppfattas som att den är enklare. Att sinnesrogudstjänsterna skulle vara enklare är en underdrift… Det finns ingenting enkelt i det som är nära, sårbart och avskalat.

Det som också kännetecknar Sinnesrogudstjänsterna är att sinnesrobönen och den personliga delningen finns med som självklara inslag. Det är också fler som bidrar på andra sätt genom att exempelvis sång, läsning av texter/dikter, leda bön, välkomna vid dörren, ordna med fika m.m.

En annan skillnad är att Sinnesrogudstjänsterna har sin grund i ett samarbete med självhjälpsgrupper som arbetar efter 12-stegsprogram. Det är ett samarbete som är levande och nödvändigt för att bevara det som är unikt för Sinnesrogudstjänsterna.

SINNESROBÖNEN: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

12-stegsprogrammets steg är de vi följer under året och använder som tema för sinnesrogudstjänsterna. De 12 stegen är inte riktade specifikt till personer med beroendeproblematik utan är för dem som önskar leva sitt liv med mer sinnesro.

Ingen behöver vara engagerad i ett 12-stegsprogram eller liknande för att delta i en Sinnesrogudstjänst. Ingen behöver ens önska sig sinnesro för att delta. Det räcker med en önskan om att komma och dela stunden i kyrkan. Dela den antingen med sig själv, med Gud eller i gemenskap med övriga som är där.

Du kan befinna dig i en tuff situation genom sjukdom, separation, trassliga irrvägar eller bara vill ha lite andrum i livet. Detta kan vara skäl nog för en önskan att ta del av Sinnesron i våra gudstjänster.

De 12 steg vi följer och har som tema under året:

 • Januari: Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende – eller det vi brottas med –och att vi inte längre kunde hantera våra liv.
 • Februari: Vi kom till tro att en Kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd och vår mentala hälsa.
 • Mars: Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer – sådan vi uppfattar Honom.
 • April: Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 • Maj: Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra fel.
 • Juni: Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.
 • Juli: Vi bad Honom ödmjukt att avlägsna våra brister.
 • Augusti: Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.
 • September: Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde skada dem eller andra.
 • Oktober: Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.
 • November: Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan vi uppfattar Honom – varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 • December: När vi, som ett resultat att dessa steg, hade haft ett andliga uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

DAG Tredje onsdagen i månaden
TID Kl. 18:00 - ca kl. 19:30 
Vill ni vara med och hjälpa till inför gudstjänsten, kom redan kl. 17:00
PLATS Rättviks kyrka
DATUM 15 juni, 20 juli, 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december

Varmt välkommen!