Meny

Hobbygruppen

Andakt, fika och gemenskap. Handarbete (för den som vill).

tid och plats

ORE SOCKENSTUGA
Torsdagar kl. 13.00-15.00
Terminsblad

Datum HT: 3/9, 17/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12
Datum VT: 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 8/4, 22/4, 6/5

Kontakt: Ulla Eriksson, 076-136 30 75, ulla.hedberg.eriksson@hotmail.com