Foto: Göran Swahn

Hobbygruppen

Andakt, fika och gemenskap. Handarbete för den som vill.

TID OCH PLATS

ORE SOCKENSTUGA, Furudal

DAG OCH TID
Torsdagar kl. 13:00-15:00
DATUM 
1/9, 15/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12
Frågor besvaras av: Ulla Eriksson, 076-136 30 75

Frågor:
 ulla.hedberg.eriksson@hotmail.com