Foto: Göran Swahn

Hobbygruppen

Andakt, fika och gemenskap. Handarbete för den som vill.

tid och plats

ORE SOCKENSTUGA, Furudal
Torsdagar kl. 13.00-15.00

Datum: 27 maj 2021
Anmälan: Ulla Eriksson, 076-136 30 75
Max 8 deltagare.
Frågor: ulla.hedberg.eriksson@hotmail.com