Foto: Olaspers Roland Eriksson

Rättviks kyrka

Ska du besöka Rättviks kyrka och vill veta vad som händer då? 
Gå in i vår kalender och klicka på ett datum, så ser du vad vilken gudstjänst eller verksamhet vi har då. I kalendern syns all verksamhet i hela Rättviks pastorat.

Klicka här!

Välkommen att komma in, sitta, tända ett ljus!
Kyrkan är öppen dagligen kl. 09:00-16:00

ÖPPETTIDER 15/6 - 15/8 (sommar)
Vardagar kl. 09:00 - 21:00 
Lördagar kl. 09:00 - 18:00

ÖPPETTIDER 16/8 - 14/6
Alla dagar kl. 09:00 - 16:00 

Andra öppettider kan förekomma

Kyrkvaktmästare, tel: 0248-736 68

KONSERT med Falu Fredskör och Skeppsholmens kör

Söndag 2/6 kl. 15:00 i Rättviks kyrka. Fri entré - Kollekt.

RÄTTVIKS KYRKA

Musik i sommarkväll

Kyrkbåtsrodd

Alla söndagar v. 24-30 och Midsommardagen

Rättviks kyrka - titta gärna in! (klicka här för att se en film)

Rättviks kyrka har anor från 1200-talet. Den är tillbyggd i flera etapper och är i sin nuvarande skepnad från 1793. Från medeltidskyrkan finns korkåpa och träfigurer bevarade. Predikstolen är från 1600-talet och altaruppsatsen från 1700-talet. I tornet hänger Dalarnas äldsta klocktrio. Vid kyrkan ligger Stiftsgården. Gudstjänst firas söndagligen kl. 11.00. Sommartid äger också kvällsgudstjänst rum.

Rättviks kyrka, altaret Foto: Lars Pettersson

Kyrkans omgivning

I en båge från nordväst till nordost om kyrkan ligger 87 gråtimrade kyrkstall i två markerade klasar med gränder och små öppna platser. Färden till kyrkan gällde i gången tid inte bara det obligatoriska gudstjänstbesöket utan också allt det andra som hörde livet på kyrkvallen till: sockenstämmorna, nyhetsförmedlimgen, tiondet, byskvallret, krogbesöket m m. Ett stall för hästen var här ett "måste"! De nuvarande stallen är huvudsakligen från 17/1800 - talen men ett av stallen är enligt den dendrokronologiska dateringen från 1492. Färden till kyrkan kunde för bybor nere vid Rättviken också företas med båt. I århundraden har storbåtar med 8 - 12 årpar plöjt Siljans vågor. I mitten på 1800 - talet kunde vissa söndagar upp till åtta båtar lägga till vid kyrkudden. I dag rors sommartid minst en kyrkbåt till gudstjänsten i Rättviks kyrka.