En mamma med sin dotter i knät vinkar åt någon som de videosamtalar med i mobiltelefonen.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Det här bidrar du till som medlem

Det här bidrar du till som medlem:

SOLIDARITET - FÖR ALLA ÖVERALLT
Svenska kyrkan arbetar utifrån alla människors lika värde, oavsett kön, ålder, sexuell läggning och trosuppfattning. Runt om i världen finns Svenska kyrkan till stöd för turister, studenter och utlandssvenskar.

BARN, UNGA OCH VUXNA
Vi har en särskild omsorg om barn och unga, för deras växande och trygghet. Rättviks pastorat har flera barn- och ungdomsgrupper och konfirmandgrupper där vi pratar om livet, döden och allt däremellan. För vuxna finns soppluncher, samtalsgrupper, körer, andakter på äldreboendena, med mera.

STÖD I KRIS OCH SORG
Svenska kyrkan finns tillhands dygnet runt för alla, även för den som inte är medlem. Vi har enskilda samtal med präst eller diakoniassistent, eller till jourhavande präst tel. 112, kl. 21-06 alla dagar eller chatta. Vi har stödgrupper för vuxna i sorg.

LIVETS STORA HÄNDELSER
Dop, konfirmation, vigsel och begravning. I Svenska kyrkan välkomnas det nya barnet, tonåringar erbjuds tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på. Här manifesteras kärleken till den man älskar och vi får ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

KULTUR, MUSIK OCH KÖRER
Utveckla ditt musikintresse, sjung i kör eller gå på konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang.

KYRKOR OCH KYRKOGÅRDAR - HISTORISKA LANDMÄRKEN
Våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar är fulla av historia och har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkorna i pastoratet är konstskatter som berättar om det som var och knyter oss till de generationer som kom före oss. Kyrkan är uppskattad som en tyst, avskild plats för egna tankar. Medlemmarnas avgifter bidrar till att kyrkorna kan hålla öppet och bevaras i gott skick. För underhåll av kyrkogårdarna betalar både du som är medlem och du som inte är medlem i kyrkan begravningsavgift.

EN PLATS FÖR EFTERTANKE
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen.  Varje söndag firar vi gudstjänst i en kyrka nära dig.

Du som är medlem - TACK för ditt stöd! Varje medlem behövs för att Svenska kyrkan ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, för dig och andra.

Vill du bli medlem? Varmt välkommen! Kontakta oss på tel: 0248-736 50, mail eller fyll i formuläret här på webben.

Du kan också besöka oss i Rättviks församlingshem, Järnvägsgatan 10. 
Öppettider, se nedan.

kontakta oss

Telefon: 0248-736 50
Öppettider: Måndag-fredag kl. 09.00-12.00, 13.00-16.00
Juni-augusti: Måndag-fredag kl. 09.00-12.00, 13.00-15.00

Besöks- och postadress: Rättviks pastorat, Järnvägsgatan 10, 795 30 Rättvik
E-post: rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se

Handikappanpassad entré och reception.