Några barn i mjukiskläder leker med bilar på golvet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Rättviks pastorat har ett stort utbud av verksamhet - vi har något för alla!

Kyrkoavgiften gör gott för många

RÄTTVIK

 • Barn- och familjeverksamhet, t. ex. Kyrkis, Miniorer, Juniorer, K.U. - Kyrkans Ungdom
 • Körer: Rättviks kyrkokör, Kyrkuddens Gospel, Ungdomskören The Bellas, Barnkören Mini-Bells
 • Sopplunch
 • Knat & prat, promenadgrupp
 • Titta in - samvaro. Handarbete för den som vill
 • Existentiell frukost, träffar där vi samtalar om hur vi ser på livet, hur vi tänker och känner, om livsmening, livsmod och livsglädje
 • Samtalsgruppen: Samtalsgrupp om tro & liv, Samtalsgrupp om Bibeln
 • Diakonipengen - Ekonomiskt bistånd för hela pastoratet
 • Enskilda samtal
 • M. m.

BODA

 • Barn- och familjeverksamhet, t. ex. Kyrkis i Boda, Miniorer, K.U. - Kyrkans Ungdom
 • Kyrkokören Bellatrix
 • Sopplunch
 • Handarbetscafé
 • Boda diakoni & Mangrant - samvaro
 • Enskilda samtal
 • M. m.

ORE

 • Hobbygruppen
 • Sopplunch med musikunderhållning
 • Samtalsgrupp om tro & liv
 • Enskilda samtal
 • M. m.

För mer information om vår verksamhet, se hemsidan

Med reservation för ev. ändringar

COVID-19 En del verksamheter är inställda pga situationen med coronapandemin