Foto: Jim Elstrom/IKON

Dop

Livets mirakel - ett nytt litet barn har kommit till världen. Den glädjen vill vi gärna dela och fira tillsammans med er!

Kyrkan döper - både barn och vuxna, och dopet är en kärleksförklaring från Guds sida - du är önskad, älskad och sedd. Och så löftet från den bibelvers som gett kyrkan uppdraget att döpa: "...jag är med er alla dagar till tidens slut". Alla dagar, oavsett vad som händer. Från föräldrarnas sida finns det med en glädje och en tacksamhet för barnet och en bön om hjälp att klara av att vara just förälder.

Dop och medlemskap
Det är oftast små barn som döps i Svenska kyrkans ordning, men även ungdomar och vuxna vill döpas. Det kan ske i samband med konfirmationen eller efter undervisning med en av våra präster.

Faddrar
Föräldrarna kan utse en eller flera faddrar (kallades tidigare gudmor/gudfar). 
En fadder ska själv vara döpt. Uppdraget, som är ett förtroendeuppdrag från föräldrarna, innebär att vara en vuxen vän till barnet. Faddern ska berätta om dopet och att Gud finns med i barnets liv. Faddrarna medverkar ofta i dopgudstjänsten med ljuständning, textläsning med mera.INFORMATION I SAMBAND MED COVID-19

DOP
För ett kristet dop är det som behövs att det sker i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, med rent vatten, av den som är behörig att utöva uppdraget som präst i Svenska kyrkan. Dop i krissituation1 får förrättas av någon som är döpt. (19 kap. 1,4,5 § KO) Det kan i dagsläget innebära följande:
• En dopgudstjänst kan förrättas av präst med endast barnet och barnets förälder/föräldrar, närvarande i kyrkorummet. Eventuella kalas i traditionell form efteråt får skjutas på framtiden.
• En dopgudstjänst kan förrättas av präst med endast en dopkandidat om det gäller unga och vuxna. Församlingen bör vara noga med att fortsatt vara ett sammanhang för den som döps, i kristid såväl som i andra tider.
• Dopbarn kan bäras av förälder/föräldrar under hela dopgudstjänsten, och präst och förälder/föräldrar bör hålla avstånd.
• Dop kan ske även på annan plats än i kyrkorummet, så som utomhus, i hemmet, eller på sjukhus.

1 Som krissituation här kan t. ex räknas att ett nyfött barn riskerar att inte överleva eller att en odöpt vuxen befinner sig inför döden och vill bli döpt, eller om en präst inte är närvarande eller hinner tillkallas.