Foto: Jim Elstrom/IKON

Dop

Livets mirakel - ett nytt litet barn har kommit till världen. Den glädjen vill vi gärna dela och fira tillsammans med er!

Kyrkan döper - både barn och vuxna, och dopet är en kärleksförklaring från Guds sida - du är önskad, älskad och sedd. Och så löftet från den bibelvers som gett kyrkan uppdraget att döpa: "...jag är med er alla dagar till tidens slut". Alla dagar, oavsett vad som händer. Från föräldrarnas sida finns det med en glädje och en tacksamhet för barnet och en bön om hjälp att klara av att vara just förälder.

Dop och medlemskap
Det är oftast små barn som döps i Svenska kyrkans ordning, men även ungdomar och vuxna vill döpas. Det kan ske i samband med konfirmationen eller efter undervisning med en av våra präster.

Faddrar
Föräldrarna kan utse en eller flera faddrar (kallades tidigare gudmor/gudfar). 
En fadder ska själv vara döpt. Uppdraget, som är ett förtroendeuppdrag från föräldrarna, innebär att vara en vuxen vän till barnet. Faddern ska berätta om dopet och att Gud finns med i barnets liv. Faddrarna medverkar ofta i dopgudstjänsten med ljuständning, textläsning med mera.Dopklänningar

Finns att låna gratis hos oss!

Musik

Psalmer, spelmän och solister