Foto: Carina Ermesjö

Förtroendevalda och protokoll

Mandatperioden 2022-2025

Vision för Rättviks pastorat
Kyrkan ska finnas mitt i livet med Jesus Kristus i centrum. Den ska, utifrån de levande traditioner som finns i bygden, med öppenhet för omvärlden, vara en medvandrare till människor i både med- och motgång samt förmedla evangeliet för att tillsammans skapa vår gemensamma framtid.

Kyrkovalet 2021

Resultat

Förtroendevalda

Mandatperioden 2022-2025

Protokoll

Fr.o.m. 2018