Foto: Carina Ermesjö

Förtroendevalda och protokoll

Mandatperioden 2018-2021

Vision för Rättviks pastorat
Kyrkan ska finnas mitt i livet med Jesus Kristus i centrum. Den ska, utifrån de levande traditioner som finns i bygden, med öppenhet för omvärlden, vara en medvandrare till människor i både med- och motgång samt förmedla evangeliet för att tillsammans skapa vår gemensamma framtid.