Meny

Ore kyrka

öppettider

Kyrkan är öppen under gudstjänster eller enligt överenskommelse

Kyrkvaktmästare, tel: 0248-736 68

Ore kyrka - titta gärna in! (klicka här)

Ore kyrka är en kyrkobyggnad vid Oresjön omkring tre mil norr om Rättvik.

Föregående kyrkobyggnad uppfördes någon gång på medeltiden. Fullt utbyggd bestod kyrkan av ett rektangulärt långhus med sakristia i norr och vapenhus i söder. 1595 murades tre takvalv i kyrkorummet. 1688 byggdes sakristian ut.

1 i advent i Ore kyrka Bild: Kottan Eliasson

Nuvarande stenkyrka uppfördes åren 1869 till 1873 efter ritningar av Ludvig Hawerman. Invigningen ägde rum 1874. Kyrkan består av långhus med kor i öster och torn i väster. Öster om koret finns en halvrund absid där sakristian är inrymd. Sakristian skiljs av från koret med ett skrank. Södra och norra sidan har varsitt vapenhus. Långhuset och vapenhusen är täckta med sadeltak, medan absiden har ett konformat tak. Ingång finns vid tornets västra sida. Ytterligare ingångar finns i södra och norra vapenhuset. Kyrkorummet är indelat i tre skepp, där mittvalvet har tunnvalv och sidoskeppen plana tak.

Vägbeskrivning