Fäbod- och friluftsgudstjänster

Under sommaren har vi flera gudstjänster utomhus

DAG OCH PLATS, SOMMAREN 2022 ÄR UNDER PLANERING

Nedanstående information är från 2020, nya datum och tider för sommaren 2022 är under planering

RÄTTVIK och FINNMARKEN
JUNI
21
kl. 11.00 Stiftsgården. 
21 kl. 11.00 Danielsgården, Bingsjö. Mittemot Bingsjö kapell. Medtag kaffekorg! Skyltat. Vid dåligt väder, flyttar vi gudstjänsten till Bingsjö kapell.
23  kl. 11.00 Danielsgården (mittemot Bingsjö kapell). Kaffeservering. 
28 kl. 15.00 Karl Tövåsen. Medtag gärna stol och fikakorg!
JULI
05 kl. 15.00 Skräddargården, Stumsnäs. Medtag gärna fikakorg!
12 kl. 15.00 Sandviken. Medtag gärna stol och fikakorg!
AUGUSTI 
11 augusti kl. 16.00 Gammelgården. Servering finns.

BODA
JUNI
28
kl. 15.00 Avlassen (följ väg mot Bingsjö, sedan skyltat). Medtag gärna stol och fikakorg!
AUGUSTI
02 kl. 11.00 Styggforsen. Kaffeservering

ORE
JUNI
24
kl. 11.00 INSTÄLLD. Gammelstan, Norrboda
28 kl. 11.00 INSTÄLLD. Digerhol
11 kl. 18.00 Vesper. Meditaionsplatsen i Norrboda. Medtag gärna stol & kaffekorg!
12 
kl. 11.00 Stråbodarna. Ta med fikakorg! Skyltat från Timmerplatsforsen/Hermansborgsvägen.
JULI
19 
kl. 14.00 Ärteråsen. Kaffeservering.
26 kl. 15.00 INSTÄLLD. Gränsgudstjänst på Håvens bygdegård. Kaffeservering. 
AUGUSTI
04 kl. 11.00 Andån. Medtag gärna fikakorg!
09 kl. 11.00 Furudalsbruk. Gemensam vandring från klockstapeln till "Kärleksudden".
Medtag gärna kaffekorg! Spelmansstämman är inställd i år.
16 kl. 11.00 Amungen, Dalfors (vid badplatsen) Medtag gärna stol & fikakorg!
Skyltat från 301:an. VID DÅLIGT VÄDER STÄLLS GUDSTJÄNSTEN IN.
23 kl. 14.00 INSTÄLLD. Näsets bystuga.