Foto: Carina Ermesjö

"Titta in"

Välkommen att dela med gemenskapen med oss! Andakt.

information

Välkommen att dela gemenskapen med oss!
Du kan handarbeta eller bara umgås.
Ta gärna med en vän som vill dela samvaron med oss! Andakt.
MEDTAG EGET FIKA! Vi bjuder på kaffe.


Vi träffas varje torsdag kl. 10.00-12.00 i Rättviks kyrka
(sedan i församlingshemmet när renoveringen är klar)
Hösten 2020: 10/9-19/11
29/10 Gäst: Bo Samuelsson från Hoppets Stjärna informerar om deras verksamhet

COVID-19
Vi ser till att det är säkert för dig att komma genom att vi sitter med långt avstånd till varandra i det stora kyrkorummet. Fika medtages av var och en. Vi bjuder på kaffe. 
Känner du av symptom ber vi dig stanna hemma.

Lotta  Haglund

Lotta Haglund

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Diakoniassistent, Boda församling

Mer om Lotta Haglund

Soppluncher, Boda vardagsrum