Foto: Carina Ermesjö

Fastigheter

Vård och underhåll av pastorats fastigheter

Sanny Ollas

Sanny Ollas

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Fastighetsskötare, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare