Foto: Göran Swahn

Ore Sockenstuga

Belägen vid Ore kyrka