Kontakta oss

Pastorsexpeditionen/bokning

Här kan du boka dop, vigsel och begravning, boka lokaler, få hjälp att kontakta personal och få svar på allmänna frågor om Rättviks, Boda eller Ore församling och våra verksamheter 
Tel. 0248-736 50 
E-post 
rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen

För frågor om gravar, gravrätter, gravskötsel (t.ex. grundskötsel och diverse planteringar) och våra kyrkogårdar,
Tel: 0248-736 50
E-post rattviks.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se


Öppettider pastorsexpeditionen och kyrkogårdsförvaltningen:

Må, ti, to, fr kl. 09-12, 13-15 (helgfria vardagar) 
On kl. 13-15 (helgfria vardagar)
Under jul- och nyårshelgerna har vi begränsade öppettider
Med reservation för ev. ändringar

Besöks- och postadress: (Rättviks församlingshem)
Rättviks pastorat, Järnvägsgatan 10, 795 30  RÄTTVIK

Fakturaadress: 
Rättviks pastorat, Fack 77802726, Box 15018, 750 15  UPPSALA
eller 77802726@faktura.svenskakyrkan.se

Bankgiro: 5219-0048

Org.nr: 252003-4279

Minnesblad
Egna fonder, t. ex. Blomsterfonden, Musikverksamheten, Diakonin.
Vid inbetalning till minnesblad - bankgiro 5219-0048, märk ”GÅVA” samt ändamål. OBS! Endast våra egna fonder.
Övriga fonder, t. ex. Hjärt- och Lungfonden, Cancerfonden, Diabetesfonen, etc. Förmedla gåvan direkt till den aktuella fonden, via telefon eller på deras hemsida. Ni behöver då ange vem gåvan avser, vart och när begravningen äger rum och eventuellt vilken begravningsbyrå som anlitats. Dessa uppgifter står oftast i dödsannonsen.

Kontaktuppgifter till personalen
hittar du nedan.

Administration

Ekonomi, fastigheter, löner, information och bokning

Kyrkogårdsadministration

Administrerar pastoratets kyrkogårdar

Fastigheter

Vård och underhåll av pastorats fastigheter

Kyrkomusiker

Tjänstgör i våra församlingar - Rättvik, Boda och Ore

Barn och ungdom

Verksamhet för barn och ungdom, 0-18 år

Husmor

Bokning av församlingshemmet, minnesstunder, dopkalas, soppluncher

Vaktmästare

Sköter om våra kyrkor, kapell, kyrkogårdar, församlingshemmet, Olofsstugan, Bodahus och Ore Sockenstuga