Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling Besöks- och postadress: Järnvägsgatan 10, 79530 Rättvik Telefon:+46(248)73650 E-post till Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kristeam, krishantering

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOM-grupper är då ett stöd för de inblandade.

POSOM är kommunens kristeam för psykiskt och socialt omhändertagande.

POSOM kan aktiveras i samband med svåra olyckor och katastrofer, då det inträffade är av sådan art och omfattning att samhällets ordinarie resurser för stöd och psykisk hjälp behöver förstärkas.

POSOM-grupperna fungerar olika beroende på hur respektive kommun har organiserat grupperna men består i allmänhet av representanter för:

- socialtjänsten
- sjukvården
- polisen
- skolan
- frivilligorganisationer
- präst
- diakon

POSOM-grupper kan också samarbeta med PKL-grupper (psykologisk och psykiatrisk katastrofledning) inom landstinget.

 

Kristeamet - POSOM aktiveras vanligen av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande. När gruppen är aktiverad sker kontakt via jourhavande befäl i beredskap.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

kontakt och relaterad information