Tider/bokning och information


TIDER/BOKNING OCH INFORMATION
Med reservation för ändringar

Rättviks kyrka
Lördag kl. 13:00 och kl. 16:00 (under perioden 15/9-15/5)
Beroende på bokningsläget kan dessa tider ändras.

Lördag kl. 14:00, kl. 15:00, kl. 16:00 och kl. 17:00 (under perioden 16/5-14/9)

Boda kyrka
Efter överenskommelse

Bingsjö kapell
Efter överenskommelse

Dådrans kapell
Efter överenskommelse

Ore kyrka
Efter överenskommelse

Annan plats
(T. ex. Rättviks församlingshem, Långbryggan, kyrkbryggan, bystugan, hotellet, hemma i trädgården)
Tid efter överenskommelse

Annan veckodag
Vi viger även andra dagar i veckan. Tid efter överenskommelse.

ÖVRIG INFORMATION INFÖR VIGSELN
Om Ni avser ha egen präst eller kantor skall Ni meddela oss detta snarast!
OBS! Om Ni ska ha egen präst måste Ni se till att denne har ett vigselförordnande från Kammarkollegiet vigseln blir annars ogiltig.

Då vi oftast har flera vigslar efter varandra, har Ni 45 minuter till Ert förfogande.

Intyg om hindersprövning samt intyg om vigsel anskaffas hos skattemyndigheten (tel: 0771-567 567, folkbokföring) och skickas sedan till Rättviks pastorat, Järnvägsgatan 10, 795 30  RÄTTVIK, ni kan även mailscanna blanketterna – ange vigseldatum! Dessa två blanketter är giltiga i 4 månader och ska vara oss tillhanda senast två veckor före vigseln.
Vid egen präst skall dessa blanketter lämnas till honom/henne.

Om Ni har särskilda önskemål beträffande vigseln, t.ex. om sång och musik, träffas i god tid överenskommelse med tjänstgörande präst och kyrkomusiker. Kontakt med dessa får Ni via pastorsexpeditionen, tel: 0248-736 50.
Dessa uppgifter står även på bokningsbekräftelsen!

Frågor om blommor, björkris, m.m. i och/eller utanför kyrkan besvaras av kyrkvaktmästarna.
Rättviks kyrka:  0248-736 68
Övriga kyrkor:   0248-736 98

Rättviks kyrka är en populär ”vigselkyrka” och vi har många vigslar under sommaren. Vid de lördagar där många vigslar är inbokade, ber vi er informera gästerna att de vid ingång hänvisas till sidoporten som ligger mot parkeringen. Utgång sker som vanligt genom stora porten. Om detta är aktuellt för just Er, informerar prästen i samband vid vigselsamtalet.

VÄLKOMMEN MED ER BOKNING!
Tel: 0248-736 50 (Öppet helgfria vardagar må, ti, to, fr kl. 09-12 och kl. 13-15, onsdagar har vi öppet kl. 13-15)
rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se