Foto: Joakim Karlström

Vigsel

Kärleken till varandra är en fin gåva. I vigselgudstjänsten lyfts både kärlekens glädje och ansvar fram. Ni delar er stora dag tillsammans med era nära och kära.

titta gärna in i våra kyrkor!

Vill ni veta hur det ser ut i våra kyrkor och kapell? Titta gärna på filmen där vi visar våra lokaler interiört. Du hittar filmen på sidan ”Kyrkor & församlingshem”. Välkommen in!

INFORMATION I SAMBAND MED COVID-19

VIGSEL
För att en kyrklig vigsel ska äga rum krävs att paret, två vittnen, samt den som behörig att utöva uppdraget som präst och som har förordnande att vara vigselförrättare, är närvarande. En vigsel måste innehålla parets ömsesidiga löften, tillkännagivandet, förbön och välsignelse. (23 kap. 1, 2 §§)
• En vigselgudstjänst kan ske med minst fem personer närvarande, och följa de råd myndigheterna ger. Bröllopsfest under traditionella former får skjutas på framtiden.
• En vigselgudstjänst kan ske med minst fem personer, och när så begränsningar upphävs, kan bön över ingånget äktenskap i kyrkorummet erbjudas. Då kan även släkt och vänner inbjudas till fest efteråt.
• En vigsel kan ske i ett kyrkorum, eller på annan plats, så som utomhus, i hemmet, eller på sjukhus.