Foto: Olaspers Roland Eriksson

Kyrkor & församlingshem

Boda kyrka

Välkommen till Boda församling! Uppe på krönet av den branta Bodbacken ligger kyrkan, med utsikt över byns utsträckta bebyggelse och omgivande skogbevuxna berg. Bodahus ligger mitt i centrala Boda. Församlingen ingår i Svenska kyrkan Rättvik Boda Ore, Rättviks pastorat.

Bingsjö kapell

Välkommen till Rättviks församling! Bingsjö kapell ligger i Rättviks finnmark, längst ner i byns kärna, intill en bäck. Församlingen ingår i Svenska kyrkan Rättvik Boda Ore, Rättviks pastorat.

Dådrans kapell

Välkommen till Rättviks församling! Dådrans kapell i Rättviks finnmark ligger mitt i bykärnan. Rättviks församling ingår i Svenska kyrkan Rättvik Boda Ore, Rättviks pastorat.

Ore kyrka

Välkommen till Ore församling! Ore kyrka och Ore Sockenstuga är belägna vid Oresjön, ca 3 mil norr om Rättvik. Församlingen ingår i Svenska kyrkan Rättvik Boda Ore, Rättviks pastorat.

Rättviks församlingshem

Centralt belägen mitt i Rättviks samhälle

Bodahus

En öppen mötesplats

Ore Sockenstuga

Belägen vid Ore kyrka