Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling Besöks- och postadress: Järnvägsgatan 10, 79530 Rättvik Telefon:+46(248)73650 E-post till Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Säkring av gravstenar

Vart femte år besiktar kyrkogårdsförvaltningen gravstenar på kyrkogårdarna, för att säkerställa att dessa är stabilt förankrade och inte utgör någon risk för personal och besökare.

Broschyr - Information om gravstenssäkring

Säkring av gravstenar

Under hösten 2017 påbörjades arbetet med att åtgärda beställda gravstenssäkringar på Rättviks kyrkogård. Arbetet fortgick fram till att tjälen gjorde det omöjligt att säkra stenar och arbetet återupptogs under våren 2018 och nu i mitten av november så har säkringen slutförts på Rättviks och Bingsjö kyrkogård. Det finns fortfarande möjlighet att beställa säkring av stenar på Rättviks och Bingsjö kyrkogårdar genom Rättviks pastorat, men de kommer att åtgärdas senare när vi har gjort övriga kyrkogårdar. Boda kyrkogård är påbörjad och arbetet forsätter våren 2019, därefter börjar vi med Ore kyrkogård. Beroende på hur vädret blir så kanske några stenar i Boda och Ore hinner åtgärdas innan vintern.

Åtgärdade stenar kan få röra sig lite mellan sten och sockel detta för att det ska vara möjligt att lyfta av den vid namnkomplettering, gravsättning mm. Att stenar rör sig olika beror på att dubbhålen upp i stenen kan vara olika.

Kyrkogårdsadministration

Helena Johansson

Helena Johansson

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Förvaltningassistent

Mer om Helena Johansson

Kyrkogårdsadminstration

Ansvarig för säkring av gravstenarna

Lars Zetterqvist

Lars Zetterqvist

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Kyrkokamrer/fastighetschef

Mer om Lars Zetterqvist

Ekonomi, fastigheter och service