Foto: Rättviks pastorat

Vaktmästare

Sköter om våra kyrkor, kapell, kyrkogårdar, församlingshemmet, Olofsstugan, Bodahus och Ore Sockenstuga

tjänstgörande vaktmästare, växel

Tel: 0248-736 68

Arbetande förman

Thomas Hillrings

Thomas Hillrings

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Arbetande förman

Kyrkovaktmästare

Kyrkogårdsarbetare, helårsanställda

Lokalvård, arbetsledare

Helene Blanck

Helene Blanck

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Lokalvårdare, församlingshemmet/Olofsstugan