Våra verksamheter

Vision för Rättviks pastorat
Kyrkan ska finnas mitt i livet med Jesus Kristus i centrum. Den ska, utifrån de levande traditioner som finns i bygden, med öppenhet för omvärlden, vara en medvandrare till människor i både med- och motgång samt förmedla evangeliet för att tillsammans skapa vår gemensamma framtid.

Barn och familj

Verksamhet för barn 0-11 år

Ungdom

Verksamhet för ungdomar åk 6 och uppåt

Körer

Välkommen att sjunga med oss!

Diakoni

Samtal, gemenskap och stöd

Tro & Reflektion

Samtalsgrupper finns i Rättvik och Ore

Soppluncher

Välkommen att inta en god soppa i våra trevliga samlingsrum!

Finnmarken

Bingsjö, Dalstuga, Dådran och Finnbacka