Foto: Monica Sommarström

Rättvik-Boda-Ore Internationella grupp

Gruppen leder den lokala verksamheten för Act Svenska kyrkan

vill du stödja act svenska kyrkan?

Swish 900 1223
Bankgiro 900-1223
Plusgiro 900 122-3

Rättvik Boda Ore Internationella grupp

Hösten 2019 träffades Boda-Ore och Rättviks församlingarnas internationella grupper för ett gemensamt möte i Bodahus. De närvarande enades om att bli en gemensam grupp för det internationella arbetet i Rättviks pastorat.

Gruppen leder den lokala verksamheten för Act Svenska kyrkan som är kyrkans biståndsarbete och SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) som är kyrkans utlandsförsamlingar.

Samordnare är Tomas Jansson, präst i Rättviks pastorat. De närvarande berättade om vi på olika vis samlat in pengar till internationella verksamhet. Olika förslag hur vår verksamhet skulle se ut framöver diskuterades. Kontaktpersoner för Boda och Ore blev Anna-Greta Fallgren och Marie Stam och för Rättvik, Monica Sommarström.

Tillsammans är vi starka  - Att vara kyrka är en styrka

Svenska kyrkans internationella arbete, som tidigare var Svenska Kyrkans Mission och Lutherhjälpen, bytte den 5 maj 2020 namn till Act Svenska kyrkan.

Söndagsskoleverksamheten, Ibosa Foto: Monica Sommarström

Det nya namnet ACT är en förkortning som står för Action by Churhes Together. Det engelska ordet ”act” betyder agera. Vi är en del av Act-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Varje år kommer kampanjer inför påsk och jul som berör det viktigaste i humanitär hjälp.

Rättvik Boda Ore Internationella grupp ordnar under året flera insamlingar som t.ex. auktioner, julmarknader, musikcafé, kaffeservering, öppet hus, brödförsäljning, lotterier samt försäljning av egentillverkade smycken, etc. som kommer från vår vänförsamling Ibosa i Tanzania.

Vi tillsammans - Engagemang under samma himmel

Rättviks församling har en vänförsamling i byn Ibosa som ligger i Tanzania. Internationella gruppen har under tre år samlat in pengar till den församlingen. Det har inneburit att Primary school, grundskolan, fått elektricitet i skolsalarna. De har också fått vattenrening genom BioSandfilter. Barnen kan nu dricka rent vatten. Skolbarnen har även fått solcellslampor så de kan läsa läxor på kvällarna.

Församlingen i Ibosa har även påbörjat ett församlingshemsbygge där de kommer ha olika verksamheter, flera med diakonal inrikting, och där kvinnogrupperna kan utvecklas genom att få hjälp med att starta små företag. De har också barnverksamhet i form av söndagsskola, där också en form av skolundervisning bedrivs.

En församlingsresa planerades till Tanzania med besök hos vänorten Ibosa under november 2021. Tyärr kunde den inte genomföras på grund av situationen med Corona.

Julinsamlingen 2021 hade temat BRYT EN TRADITION! Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor. Julinsamlingen pågick under tiden 28/11 2021 - 6/1 2022. 

Fasteinsamlingen 2022 har temat DELA LIKA UNDER SAMMA HIMMEL. Fasteaktionen 2022 inleds på fastlagssöndagen den 27 februari och pågår fram till palmsöndagen den 10 april.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt!  
SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
PG 90 01 22-3
BG 900-1223

Är du intresserad att vara med?
Välkommen att kontakta oss!

kontakt

Boda och Ore
Anna-Greta Fallgren 0730-25 93 42
Marie Stam 0248-736 91, marie.stam@svenskakyrkan.se

Rättvik
Monica Sommarström 070-632 39 80

Läs om den kristna fastan och om de olika dagarna under fastan

Två personer på promenad i ett vintrigt landskap.

Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

Semlor på en bricka.

Fastlagen – dagarna före fastan

Fastlagen är tre festdagar innan fastan börjar. Förr var det ett sätt att äta upp sig innan den 40 dagar långa fastan. Fastlagen avslutas på fettisdagen då många firar genom att äta en fastlagsbulle eller semla.

Ett ensamt kors i ett fönster.

Askonsdagen

Efter tre dagar av fest och förberedelser som avslutas på fettisdagen börjar fastan på askonsdagen och pågår ända fram till påsk. I många kyrkor firas askonsdagsmässa, som är en gudstjänst, med nattvard.

Ett barn i strumplästen går med palmblad i händerna.

Palmsöndagen inleder stilla veckan

Palmsöndagen är en glädjens dag då vi firar att Jesus tågade in i Jerusalem under människornas hyllningar.

En präst i grön kåpa förbereder nattvarden. En tonårsflicka hjälper till genom att hälla upp vinet i silverbägare.

Skärtorsdagen – Jesus blir förrådd

Jesus äter den sista måltiden tillsammans med sina tolv lärjungar. Senare samma kväll blir han förrådd och grips av romerska soldater.

En törnekrona hänger runt ett krucifix.

Långfredagen – Jesus blir korsfäst

När Jesus har gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus. Denne fattar beslutet att Jesus ska dömas till döden.

Ta inspiration av andras tankar

Röster i fastan

Här har vi samlat några tankar som du kan bära med dig under fastan. Prova att ta med dig ett av dessa citat varje dag och se hur det kan påverka din vardag.

Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.

Tankar inför helgen – under fastan

Läs en prästs funderingar inför helgen. Nytt blogginlägg publiceras varje torsdag.

Under fastan kan vi avstå något för andra människors skull

Besök bönewebben – be en bön eller tänd ett ljus

Be en bön under fastan

På bönewebben kan du skriva en bön eller tända ett ljus i fastan.