Foto: Svenska kyrkan

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Häng med på ett häftigt äventyr i konfirmationens värld! 
Anmäl dig till sommarens konfirmation! 


Konfirmation är till för alla. Om du inte är döpt tidigare ordnar vi det under resans gång. Har du speciella behov, kanske går du i specialklass eller känns det som ett stort steg att vara med på den vanliga konfirmand läsningen? Har du ändå en önskan att få konfirmeras - tag kontakt med oss så får vi titta på andra alternativ. Tänker du konfirmera dig i en annan församling, hör av dig till oss.

Är du nyfiken - HÖR AV DIG!!

Anmälan KONFIRMATION 2022

INFORMATIONSTRÄFF med konfirmandinskrivning
Torsdag 11 november kl. 17:30 i Rättviks församlingshem

Inbjudan

Folder

Anmälan
Skriv ut blanketten här eller anmäl dig till rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se

SOMMARKONFIRMATION 
Intensiv läsning under två veckor
Start
13/6 kl. 09.00 i Rättviks församlingshem
Konfirmation
26 juni 2022 i Rättviks kyrka
Sista anmälningsdag 10/6

ANDRA CHANSEN - Gymnasieungdom
Läsning
november-maj, 1 träff/månad
Konfirmation
maj 2022 i Rättviks kyrka
Sista anmälningsdag
..........

Förläger/träffar
 2022
Stiftskonfirmanddagar 
14/5 ”Älskad” på Finnåkers kursgård 
24/9 ”Fighting the darkness” i Mora