Foto: Emil Atak

Konfirmation - Inte som du tror

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om tro, livet och det du tycker är viktigt.

Inbjudan till konfirmation

Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan. Du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Träffas sällan eller ofta

Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Du kan följa en konfirmandgrupp som träffas regelbundet under ett läsår, antingen varje vecka eller en hel helg i månaden. Eller så åker du på ett konfirmationsläger. I många församlingar finns det möjlighet att kombinera konfirmationen med ett intresse som fotboll, dans eller IT. 

Konfirmandträffarna

På konfirmandträffar eller läger pratar konfirmanderna om olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Ofta hittar gruppen på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. Du får också vara med och fira gudstjänst och andakt.

Det finns inga dumma frågor

De som leder konfirmationen är präster, pedagoger, musiker och unga ledare från kyrkan, och de är nyfikna på dig och vad du funderar på. Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill.