Foto: Peter Ebbesson/IKON

Begravning

När en människa dör kan det kännas overkligt för de efterlevande. Fram till begravningen är det många praktiska saker som ska ordnas och beslut som ska tas. Här hittar du svaren på några av de frågor man kan få inför en begravning. Du är alltid välkommen att ta kontakt med Svenska kyrkan Rättvik Boda Ore.

begravningar i corona-tider

BEGRAVNING
Klicka här! Läs mer om hur du utformar en fin och meningsfull begravning på ett ansvarsfullt sätt.

Det är i dagsläget av mycket stor vikt att de begravningar som behöver ske sker. Flera begravningar har skjutits fram, inte minst på grund av råden kring de som är 70+, som har avråtts från att vara i sammanhang där människor samlas. De nya riktlinjerna fr.o.m. 24/11 2020 tillåter att 20 personer närvarar vid begravningen.


- Begravningsgudstjänsten behöver genomföras i närmare anslutning till att personen
   avlidit, i enkel form och med ett fåtal deltagare.

- Begravningsgudstjänsten kan firas utomhus på kyrkogården.

- Begravningsgudstjänst med urna kan hållas. Om de närstående önskar kan begravning
   med urna ske upp till ett år senare.

- Då inte alla närstående har möjlighet att delta i begravningsakten kan eventuellt 
   begravningsbyråer erbjuda möjlighet att använda digitala möjligheter för att inkludera
   dem som inte kan vara med. Eller kanske någon inom familjen?

- Man kan ha kyrkan/kapellet öppet för avskedstagande en timme efter
   begravningsgudstjänsten.

VAD INNEBÄR BEGRAVNINGEN?
När någon i vår närhet dör, ger begravningsgudstjänsten oss möjlighet att stanna upp, kliva åt sidan och samlas inför livets ofrånkomliga villkor. Minnen, känslor av tacksamhet, ilska, förtvivlan och hopp gestaltas i musik, ord och böner. I begravningsgudstjänsten tar vi avsked och överlämnar också den avlidna i Guds händer.

VANLIGA FRÅGOR I SAMBAND MED DÖDSFALL/BEGRAVNING

OM BEGRAVNING

Information om begravning, klicka här!

about funerals, cremations, burials