Foto: Peter Ebbesson/IKON

Begravning

När en människa dör kan det kännas overkligt för de efterlevande. Fram till begravningen är det många praktiska saker som ska ordnas och beslut som ska tas. Här hittar du svaren på några av de frågor man kan få inför en begravning. Du är alltid välkommen att ta kontakt med Svenska kyrkan Rättvik Boda Ore.

begravningar i corona-tider

BEGRAVNING
Klicka här! Läs mer om hur du utformar en fin och meningsfull begravning på ett ansvarsfullt sätt.

De nya riktlinjerna fr.o.m. 1 juli 2021 tillåter att fler personer närvarar vid begravningen. Lokalens storlek avgör dock hur många som är tillåtna. Kontakta gärna vår reception för korrekt information, tel: 0248-736 50 eller rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se

- Begravningsgudstjänsten kan firas utomhus på kyrkogården.

- Begravningsgudstjänst med urna kan hållas. Om de närstående önskar kan begravning med urna ske upp till ett år senare.

- Då inte alla närstående har möjlighet att delta i begravningsakten kan eventuellt begravningsbyråer erbjuda möjlighet att använda digitala möjligheter för att inkludera dem som inte kan vara med. Eller kanske någon inom familjen?

- Man kan ha S:t Olofs kapell, Rättvik, öppet för avskedstagande en timme efter begravningsgudstjänsten.

VAD INNEBÄR BEGRAVNINGEN?
När någon i vår närhet dör, ger begravningsgudstjänsten oss möjlighet att stanna upp, kliva åt sidan och samlas inför livets ofrånkomliga villkor. Minnen, känslor av tacksamhet, ilska, förtvivlan och hopp gestaltas i musik, ord och böner. I begravningsgudstjänsten tar vi avsked och överlämnar också den avlidna i Guds händer.

VANLIGA FRÅGOR I SAMBAND MED DÖDSFALL/BEGRAVNING

OM BEGRAVNING

Information om begravning, klicka här!

about funerals, cremations, burials