Gravplatser

Här kan du läsa mer om de olika gravskicken som finns på våra kyrkogårdar

GRAVPLATSTYPER PÅ VÅRA KYRKOGÅRDAR

Kistgravar

Finns på Rättvik, Boda, Bingsjö, Dådran, Ore och Håvens kyrkogård dvs alla våra kyrkogårdar i pastoratet. I kistgravar gravsätts kistor men även urnor kan gravsättas i kistgravar. Kistgravar kan vara avsedda för en eller flera kistor och det framgår av gravboken. Antal urnor som kan gravsättas i kistgravar varierar beroende på gravplatsens storlek.

Urngravar
Finns på Rättvik, Boda, Bingsjö och Ore men inte på Dådran och Håvens kyrkogårdar. Där vi inte har speciella urngravar gravsätts urnor i kistgravar. I urngravar kan bara urnor gravsättas och dom är vanligtvis avsedda för 9 urnor.

Askgravar
Finns på Rättvik, Boda, Bingsjö, Dådran och Ore men inte på Håvens kyrkogård. I askgravarna gravsätts askan i linnepåsar. Askgravarna är oftast avsedda för två avlidna. Vid gravsättning i askgravarna så får anhöriga vara med vid gravsättningen.

Minneslund
Finns på Rättvik, Boda, Bingsjö, Dådran och Ore men inte på Håvens kyrkogård. Minneslunden är ett anonymt gravskick där anhöriga inte får närvara vid gravsättningen utan får bara ett meddelande att gravsättningen har skett. Gravsättning i minneslunden görs 2-3 ggr/år under sommaren.