Foto: Johannes Frandsen/IKON

Gudstjänster på våra äldreboenden

information med anledning av covid-19

Med anledning av Covid-19 ställer in samtliga gudstjänster på våra äldreboenden t.o.m. 2020-12-31. 


GUDSTJÄNSTERNA ÄR INSTÄLLDA T.O.M. 2020-12-31


PRÄSTSKOGEN
Kl. 11:00, tisdagar, jämna veckor

ENÅDAL

Kl. 15:00, tisdagar, jämna veckor

BACKÅKERN
Kl. 11:30, tisdagar, ojämna veckor

ORESTRAND
Kl. 12:00, onsdagar ca en gång i månaden
Datum  vårens datum ej klara ännu

Med reservation för ändringar. Se aktuell information i kalendern.