Meny

Kyrkor och kapell för begravning

RÄTTVIK
Rättviks kyrka (ca 800 personer)
S:t Olofs kapell (ca 90 personer)
Siljanskapellet (ca 35 personer)

FINNMARKEN
Bingsjö kapell (ca 150 personer)
Dådrans kapell (ca 80 personer)

BODA
Boda kyrka (ca 500 personer)

ORE
Ore kyrka (ca 850 personer)
Mariakapellet (ca 25 personer)
Gamla gravkapellet (ca 20 personer)

Lokaler som erbjuds för de som inte är kyrkotillhöriga
S:t Olofs kapell, Rättvik (ca 90 personer)
Mariakapellet, Ore (ca 20-25 personer)
Vid större sällskap - Stora salen i Rättviks församlingshem (ca 200 personer)

Avgift för bårtäcke för de som inte är kyrkotillhöriga 
1000 kr
(gäller från 2019-01-01 enligt beslut i Kyrkofullmäktige 2018-11-13, §85)