Foto: Alex & Martin/IKON

Kyrkor och kapell för begravning

informAtion med anledning av covid-19

Vi följer noga myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. 

Håll avstånd till varandra och stanna hemma vid symptom.

RÄTTVIK
Rättviks kyrka (250 personer)
S:t Olofs kapell (20 personer)
Siljanskapellet (8 personer) 

FINNMARKEN
Bingsjö kapell (50 personer)
Dådrans kapell (25 personer)

BODA
Boda kyrka (100 personer)

ORE
Ore kyrka (270 personer)
Mariakapellet (8 personer)
Gamla gravkapellet (8 personer) 

Lokaler som erbjuds för de som inte är kyrkotillhöriga
S:t Olofs kapell, Rättvik (20 personer)
Mariakapellet, Ore (8 personer)
Vid större sällskap - Stora salen i Rättviks församlingshem (50 personer)

Avgift för bårtäcke för de som inte är kyrkotillhöriga 
1000 kr
(gäller från 2019-01-01 enligt beslut i Kyrkofullmäktige 2018-11-13, §85)