Foto: Alex & Martin/IKON

Kyrkor och kapell för begravning

informAtion med anledning av covid-19

Vi följer noga myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. 

Fortsätt att hålla avstånd till varandra och har du symptom ber vi dig stanna hemma.


DELTAGARTAK 
Gäller fr.o.m. 2021-09-29 tillsvidare.
Rättviks pastorat har valt att till en början ha kvar deltagartaket i några av våra lokaler med hänsyn till de besökande och vår personal. Nedan ser ni antal personer som vi tar in i respektive lokal, saknas uppgift om antal personer följer vi brandskyddets maxantal för lokalerna.

Folkhälsomyndighetens restriktioner from 2021-09-29

RÄTTVIK
Rättviks kyrka 
S:t Olofs kapell (50 personer)
Siljanskapellet (20 personer) 
Katafalken

FINNMARKEN
Bingsjö kapell 
Dådrans kapell 

BODA
Boda kyrka 

ORE
Ore kyrka 
Mariakapellet (10 personer)
Gamla gravkapellet (10 personer) 

Lokaler som erbjuds för de som inte är kyrkotillhöriga
S:t Olofs kapell, Rättvik (50 personer)
Mariakapellet, Ore (10 personer)
Vid större sällskap - Stora salen i Rättviks församlingshem

Avgift för bårtäcke för de som inte är kyrkotillhöriga 
1000 kr
(gäller från 2019-01-01 enligt beslut i Kyrkofullmäktige 2018-11-13, §85)