Svenska kyrkan i Borlänge

En mötesplats genom hela livet. Välkommen i vardag och högtid.

Aktuellt just nu

En aktivitet för dig?

Digitala andakter och inspelat material

Dop, vigsel och begravning

Konfirmation- Inte som du tror

Stora Tuna och Torsångs pastorat

Stöd i vardagen

Klicka på texten så ser du vad som händer kommande veckor.

Begravningsverksamheten