Svenska kyrkan i Borlänge

En mötesplats genom hela livet. Välkommen i livets alla skeden. I ljus och mörker, vardag och högtid- oavsett tro eller tvivel.

Aktuellt just nu

Digitala andakter och inspelat material

Dop, vigsel och begravning

Stora Tuna och Torsångs pastorat

Stöd i vardagen

Klicka på texten så ser du vad som händer kommande veckor.

Begravningsverksamheten