Församlingsinstruktion

med Pastoralt program

Församlingsinstruktion – Stora Tuna och Torsångs församlingar

Stora Tuna och Torsångs församlingar – Svenska kyrkan i Borlänge – är öppna och demokratiska församlingar i ett öppet demokratiskt samhälle. De representativa förtroendeuppdragen är Kyrkofullmäktige, Pastoratskyrkoråd samt Församlingsråd. Deras uppdrag tydliggörs i Kyrkoordningen. 

Vart fjärde år revideras och uppdateras pastoratets församlingsinstruktion i enlighet med Västerås stifts domkapitels anvisning. Församlingsinstruktionen är ett idédokument som även rymmer regelverk och pastoralt program för församlingarnas uppgift.

Pastoralt program

Instruktionen