Kyrkofullmäktige

Stora Tuna och Torsångs pastorat

FÖRTROENDEVALDA TILL KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-2025
 
Ordförande: Olof Rydell (s)
1:e vice ordf.: Hans Nyström (c)
2.e vice ordf.: Ingrid Lindahl (s)

Ordinarie ledamöter 
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, s
Gustaf Norén
Ulla Nordlien
Olof Rydell
Nina Remdahl
Helena Axelsson Fisk
Christian Kaddik
Berit Hall 
Fredrik Essmander
Jeanette Antonsson
Gunnar Nises
Ingrid Lindahl
Kent Karlsson
Monica Bodin
Peter Rustas
Ulla Östlund
Lars Jansson
Siw Cederlund
Per Olov Knuts

Borgerligt alternativ, ba
Anders Bringborn

Centerpartiet, c 
Per-Olof Eriksson
Sven-Erik Samuelsson
Vakant
Hans Nyström
Ingrid Wenngren
Karin Tägtlund

Fria liberaler i Svenska kyrkan, fisk 
Lars Ingvarsson 
Monica Lundin

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, kd
Jonas Hillerström

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, posk 
Bo Liss
Torbjörn Thalin 
Herman Siklund
Jan Olof Larsson
Brita Berg

Sverigedemokraterna, sd  
Anita Tjernberg
Perova Hanzon
Sonny Pettersson

Övriga deltagare: 
Per Henriksson Lerström, kyrkoherde/eller vik. kyrkoherde
Elisabet Wixby, kyrkoassistent

Ersättare
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, s
Ingrid Wahlbäck
Sebastian Karlberg
Ann-Cecilia Thenander
Folke Andersson
Ingegerd Hellberg
vakant

Borgerligt alternativ, ba
Agneta Nyvall
Leo Hirvelä

Centerpartiet, c 
Jan Holgersson
John-Åke Halldén
Oscar Sjökvist

Fria liberaler i Svenska kyrkan, fisk
Lars Lyrvall
Lotta Grane

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, kd
Hans Holmén
Inga Lennerö Gillsberg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, posk 
Eva Lindé
Brita Berg

Sverigedemokraterna, sd 
Daniel Lönn
Peter Karlsson