Kyrkor och kapell

Svenska kyrkan i Borlänge, Stora Tuna och Torsångs församlingar har flera kyrkor och kapell; Stora Tuna kyrka, Torsångs kyrka, Hagakyrkan, Kvarnsvedens kyrka, Amsbergs kapell, Jakobs kapell och Väster Tuna kapell.

Stora Tuna kyrka

Stora Tuna kyrka är ett av Dalarnas yppersta byggnadsverk. Kyrkan är en av landets största landsortskyrkor och invigdes år 1469. Kyrkan rymmer 700 personer. Den ståtliga tornspiran är 86 meter hög. Detta är bl. a. operasångaren Jussi Björlings och biskop och psalmförfattaren Johan Olof Wallins hemkyrka.

Torsångs kyrka

Torsångs kyrka är Dalarnas äldsta kyrka och har i stort sett fått bibehålla sitt ursprungliga utseende. En naturlig mötesplats på den tiden var näset mellan Runns och Ösjöns utflöde i Dalälven och vattendragen var de viktiga kommunikationslederna. Båtledes var detta tempeltun tillgängligt från nästan alla håll. Mycket talar för att kyrkan haft en föregångare, troligen byggd i trä redan under 1200-talet.

Väster Tuna kapell är byggt i rött tegel.

Väster Tuna kapell

På en kulle i Spraxkya reste man under åren 1885-88 helt på frivillig väg och med stor entusiasm Väster Tunas varmt tegelröda kapell. Det har med åren blivit ett kärt och uppskattat tillflyktsmål under hela kyrkoåret och livets skiften.

Hagakyrkan sedd från infarten

Hagakyrkan

Hagakyrkan i Borlänge kallades vid invigningen 1936 "Borlänge - Domnarvets församlingshem". Först 1972 ändrades namnet till Hagakyrkan. Den växande befolkningen i Borlänge och Domnarvet hade länge önskat en egen gudstjänstlokal. Stora Tuna kyrka och Amsbergs kapell var de kyrkor som församlingen närmast erbjöd, och dit var det långt, i synnerhet med dåtidens knappa samfärdsmedel.

Amsbergs kapell, ett falurött träkapell

Amsbergs kapell

Amsbergs kapell är en vacker rödmålad träbyggnad i knuttimmer från år 1683. Den är mycket populär som dop- och vigselkyrka.

Kvarnsvedens kyrka

Redan vid byggandet år 1923-24 representerade kapellet ett nytänkande inom området kyrkobyggnader. Arkitekten Edvard Dahlbäcks avsikt var att skapa ett kyrkligt allaktivitetshus.

Jakobs kapell

och Jakobsgården är en vacker, modern och ändamålsenlig församlingsgård vars vita väggar i rundhuggen kalksandsten effektfullt kontrasteras av de många svarta, valmade taken. Loggians pelargång i rundbågestil ger ett välkomnande intryck och anknyter till byggnadens sakrala karaktär.

Begravningskapell

Stora Tuna gravkapell

Ett kapell som inte konkurrerar med kyrkan, men ändå har ett unikt uttryck och syns när du kommer åkande längs Tunavägen, säger arkitekt Lars Olof Holmqvist. Modernt, tillgängligt och ett rum för alla trosinriktningar - det är ledorden för det nya gravkapellet som stod klart hösten 2010.

Pilgrims- och Uppståndelsekapellen

På Norra Griftegården i Kvarnsveden ligger i samma byggnad de två gravkapellen - Pilgrimskapellet och Uppståndelsekapellet.

Smälla gravkapell

Smälla gravkapell och kyrkogård invigdes 1914. Smälla ligger vackert vid sjön Hästsvedens strand mellan Tuna-Hästberg och Idkerberget.