VECKOPROGRAM

Här ser du vad som händer kommande veckor.

Kyrkor öppna för stillhet, ljuständning och bön
Stora Tuna kyrka   Mån-Lör   kl. 9.00-16.00
Torsångs kyrka      Mån-Lör   kl. 9.00-16.00
Hagakyrkan           Mån-Fre    kl. 9.00-16.00 

Söndagar  
Stora Tuna kyrka  kl. 9:00- 16:00
Torsångs kyrka     kl. 9:00- 16:00

All församlingsverksamhet stängs nu ner

I enlighet med Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd och de rekommendationer som Västerås stift kommit med, fattas följande beslut:

All planerad församlingsverksamhet stängs ner. Beslutet gäller omedelbart och till och med 10/12, men kan förlängas.

Detta gäller även barn och ungdomsaktiviteter.

Syftet med nedstängning av ordinarie verksamhet är att förhindra smittspridningen.

Vi ställer om verksamheten för att så långt möjligt finnas som ett stöd för människor även i denna svåra tid.

Våra kyrkor är öppna. Vi kommer att synas på andra sätt, så som vi gjorde i våras.

Vecka 47-50

All ordinarie verksamhet nedstängd fram till 10 december för att förhindra smittspridning. Detta beslut kan förlängas.

Följ gärna gudstjänster som firas i radio, tv och på internet

Svenska kyrkan i Borlänges annons publiceras fr.o.m. mars 2020 i Annonsbladet som delas ut till alla hushåll.

Veckoannonsen kan även ses på pastoratets affischtavlor.

Veckoprogram finns på pastoratets hemsida https://www.svenskakyrkan.se/borlange.

På sociala medier - facebook och instagram kan man också se vad som är på gång.

Facebook och Instagram!