Kalender

Här ser du vad som händer i Svenska kyrkan Borlänge

Kyrkor och kapell öppna för stillhet, ljuständning och bön

Öppettider under perioden 1 september -1 juni 2022
Stora Tuna kyrka   kl. 09-16 mån-lör
Torsångs kyrka      kl. 09-16 mån-lör

Söndagar är kyrkorna öppna i samband med gudstjänst.

Svenska kyrkan i Borlänges annons publiceras i Annonsbladet som delas ut till alla hushåll.

Veckoannonsen kan även ses på pastoratets affischtavlor.

Vad händer i kyrkan finns på pastoratets hemsida https://www.svenskakyrkan.se/borlange.

På sociala medier - facebook och instagram kan man också se vad som är på gång.

Facebook och Instagram!