Kalender

Här ser du vad som händer i Svenska kyrkan Borlänge

Kyrkor och kapell öppna för stillhet, ljuständning och bön

Öppettider under perioden 1 april -31 augusti 2021
Stora Tuna kyrka   kl. 08-20 Alla dagar
Amsbergs kapell    kl. 08-20 Alla dagar
Torsångs kyrka      kl. 08-20 Alla dagar

Svenska kyrkan i Borlänges annons publiceras i Annonsbladet som delas ut till alla hushåll.

Veckoannonsen kan även ses på pastoratets affischtavlor.

Vad händer i kyrkan finns på pastoratets hemsida https://www.svenskakyrkan.se/borlange.

På sociala medier - facebook och instagram kan man också se vad som är på gång.

Facebook och Instagram!