Meny

VECKOPROGRAM

Här ser du vad som händer kommande veckor.

Vi firar Gudstjänst!

Borlänge har varit hårt drabbat under coronapandemin. Den pågår fortfarande och det finns all anledning att fortsätta följa myndigheternas råd och anvisningar. Situationen bedöms vara fortsatt allvarlig, men relativt stabil. Jag har därför glädjen att meddela att de söndagliga gudstjänsterna nu startat igen. Det är många som saknat dem, inte minst vi som arbetar i kyrkan.

Den ursprungliga gudstjänstplaneringen träder nu i kraft med bl.a. de uppskattade friluftsgudstjänsterna runt om i bygden.

Kom ihåg att Folkhälsomyndighetens råd fortfarande gäller:
• Stanna hemma om du är sjuk
• Tvätta händerna ofta
• Håll avstånd
• Undvik större folksamlingar
Du som är äldre än 70 år, eller hör till annan riskgrupp uppmanas stanna hemma. Fortsätt fira gudstjänst via internet, TV eller radio.

Allmänna sammankomster överstigande 50 personer är inte tillåtna.
I våra kyrkor och kapell samt på friluftsgudstjänsterna är gränsen satt till max 40 deltagare + medverkande. Gränsen gäller utan undantag.

Välkommen att fira Gudstjänst!
Per Henriksson Lerström, kyrkoherde

Vecka 32

 

SÖNDAG 9 augusti, Nionde söndagen efter trefaldighet 
kl. 11.00  Gudstjänst i Stora Tuna kyrka, Antje Bernhardt, präst. Anita Sundmark, kyrkomusiker. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.
kl. 12.00  Friluftsgudstjänst på Gammelgården, Karolin Baesch, präst. Helene Larsson, kyrkomusiker. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.
kl. 14.00  Friluftsgudstjänst i Finnsåsen fäbodkyrka, Antje Bernhardt, präst. Stora Tuna Spelmanslag. Medtag kaffekorg och något att sitta på.  Hitta hit: Följ riksväg 50 mot Ludvika. Sväng av höger mitt emot avfarten till Skommartjärn. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.
kl. 14.00 Friluftsgudstjänst vid Frostbo missionshus, Karolin Baesch, präst. Familjen Liss, musik. Medtag kaffekorg och något att sitta på. Hitta hit: Följ länsväg 662 förbi Rågåker och Alderbäcken till Frostbo. Sväng vänster vid skylt Esaiegårdarna. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.
kl. 18.00  Gudstjänst i Torsångs kyrka, Björn Nordlund, präst. Helene Larsson, kyrkomusiker. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.

Vecka 33

SÖNDAG 16 augusti, Tionde söndagen efter trefaldighet
kl. 10.00  Gudstjänst i Jakobs kapell, Ann-Gerd Jansson, präst. Eva Lövgren, kyrkomusiker. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.
kl. 11.00  Gudstjänst i Stora Tuna kyrka, Anna Hartwig, präst. Anita Sundmark, kyrkomusiker. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.
kl. 12.00  Friluftsgudstjänst på Gammelgården, Gunbritt Käck, präst. Sören Hult, kyrkomusiker. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.
kl. 14.00  Friluftsgudstjänst vid Rösåsens utsiktstorn, Milsbo. Anna Hartwig, präst. Anna-Karin Kylander, musik. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.

Vecka 34

SÖNDAG 23 augusti, Elfte söndagen efter trefaldighet
kl. 10.00  Temagudstjänst i Jakobs kapell, Karolin Baesch, präst. Anna Andersson, kyrkomusiker. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.
kl. 11.00  Gudstjänst i Stora Tuna kyrka, Antje Bernhardt, präst. Anita Sundmark, kyrkomusiker. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19.
kl. 15.00  Finsk gudstjänst i Hagakyrkan, Rolf Heikkinen, finskspråkig präst. Anna Andersson, kyrkomusiker. Max 40 besökare + medverkande gäller pga. covid-19. 

Kyrkliga handlingar d.v.s dop, vigsel och begravningsgudstjänster fortsätter som vanligt med tidigare meddelade begränsningar av antalet besökare. 

Kyrkor öppna för stillhet, ljuständning och bön
Stora Tuna kyrka   Mån-Sön   kl. 9.00-20.00
Torsångs kyrka      Mån-Sön   kl. 9.00-20.00
Amsbergs kapell    Mån-Sön   kl. 9.00-18.00 
Hagakyrkan            Mån-Fre    kl. 9.00-16.00 

Svenska kyrkan i Borlänges annons publiceras fr.o.m. mars 2020 i Annonsbladet som delas ut till alla hushåll.

Veckoannonsen kan även ses på pastoratets affischtavlor.

Veckoprogram finns på pastoratets hemsida https://www.svenskakyrkan.se/borlange.

På sociala medier - facebook och instagram kan man också se vad som är på gång.

Facebook och Instagram!