Kyrkogårdar

Att gå över en kyrkogård är att möta både liv och död. Vi minns livet som varit, vi möter det som nu är och bearbetar medvetet eller omedvetet den död som väntar – också mig.